Obowiązkowy split payment od stycznia 2019? MF wyjaśnia

businesswoman hand puting coins in glass for saving money. concept finance and accounting

Mechanizm podzielonej płatności wejdzie w życie 1 lipca br. i będzie miał charakter dobrowolny. Ministerstwo Finansów ma nadzieję, że po otrzymaniu odpowiednich zgód ze strony Komisji Europejskiej split payment stanie się obligatoryjny dla firm od 1 stycznia 2019r.- poinformował wiceminister finansów Paweł Gruza.

Jeżeli chodzi o obligatoryjność, to złożyliśmy wnioski do KE. One są opracowane i dopracowane i mam nadzieję, że szybko otrzymamy odpowiednie pozwolenia i optymistycznie będziemy mogli liczyć na to, aby od nowego roku wprowadzić ten system. Najpierw w ograniczonym zakresie, a dopiero później będziemy go rozszerzali, ale to dopiero po otrzymaniu odpowiednich zgód ze strony KE – powiedział Gruza podczas konferencji prasowej.

Mechanizm podzielonej płatności będzie wdrażany przez Krajową Administrację Skarbową (KAS)

Mamy świadomość, że uszczelnienie systemu wnosi pewne koszty zarówno po stronie administracji, jak i firm. Pojawiły się pewne obawy co do tego rozwiązania, ale mogę powiedzieć, że za wcześnie jeszcze na nie. My jako pierwsi będziemy widzieć pewne nieprawidłowości i jako pierwsi będziemy zwracać uwagę odpowiednim departamentom – powiedział wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Paweł Cybulski podczas konferencji.Będziemy monitorować szczególnie małe firmy, także często rodzinne, aby uchronić je przed upadkiem, gdyż pojawiły się obawy, że może dojść do zachwiania ich płynności finansowej – dodał Cybulski.

Cybulski podkreślił, że MPP wprowadza nowy typ zwrotu różnicy podatku, czyli zwrotu na rachunek VAT. Różnica podatku będzie zwracana w przyspieszonym terminie (25 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji). Korzyścią jest również brak odpowiedzialności solidarnej i dodatkowego zobowiązania podatkowego, także domniemania dochowania należytej staranności. W tym ostatnim przypadku istnieje większe prawdopodobieństwo, że organy podatkowe zaakceptują prawo firmy do obniżenia naliczonego podatku.

Według wyjaśnień resortu, jeżeli dana firma płaci za tzw. towary wrażliwe (m.in. wyroby stalowe, paliwa, olej rzepakowy, dyski twarde) i użyje MPP, to nie będzie odpowiadać solidarnie z dostawcą za jego zaległości podatkowe.

Chcemy uczulić urzędy skarbowe, aby nie doszło po 1 lipca do jakiś zatorów. Chcemy, aby te zwroty następowały w jak najszybszym możliwym terminie – wskazał Cybulski.

Ponadto dodał, że urząd skarbowy będzie miał 60 dni na to, aby na wniosek przedsiębiorcy uwolnić środki z rachunku VAT. – Będziemy chcieli, aby było one dokonywane jak najszybciej po sprawdzeniu wniosku przedsiębiorcy.

Resort tłumaczy, że po wystawieniu faktury przedsiębiorca będzie decydować, czy skorzysta z MPP, czy też chce całą kwotę brutto otrzymać na swój rachunek rozliczeniowy. Jeśli korzysta z MPP, to jego bank automatycznie dzieli płatność, a kwotę należnego VAT przesyła na bezpłatny rachunek wystawcy faktury. Wystawca może wpłacić swój podatek do urzędu skarbowego albo wykorzystać środki z rachunku VAT do zapłaty w MPP swojemu kontrahentowi – jako VAT za kupowany towar lub usługę, bądź też może wnioskować do naczelnika urzędu skarbowego o uwolnienie środków na rachunku VAT na swój rachunek rozliczeniowy (US ma wtedy 60 dni na odpowiedź).

Źródło: ISBnews
fot. fotolia