BS w Limanowej partnerem konferencji „Perspektywy dla Przedsiębiorczości”

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszuli Nowogórskiej oraz Prezesa Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców w Limanowej Józefa Oleksego i zgromadziło przedstawicieli samorządów: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz przedstawicieli firm. Konferencja odbyła się 27 czerwca br. w Restauracji Siwy Brzeg w Limanowej.

Konferencje otwarła Urszula Nowogórska, która podziękowała przedsiębiorcom i samorządowcom za dobrą współpracę oraz inwestycje, które wpływają na rozwój regionu. Następnie głos zabrał Tomasz Lachota, Wiceprezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, który przybliżył aktualną ofertę dla przedsiębiorców. Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki, opowiedział o możliwościach i zasadach wsparcia projektów przedsiębiorców oraz samorządów w ramach działań MCP-RPO WM w latach 2014-2020. Natomiast o pierwszych efektach i planach na przyszłość w zakresie wsparcia przedsiębiorstw i samorządów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego opowiedziała Magdalena Łasiak – Strutyńska.

W konferencji udział wzięli również przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Limanowej. Wiceprezes Zarządu Waldemar Żurek przybliżył zebranym specyfikę działalność Banku, który z jednej strony jest instytucją o bardzo bogatej tradycji, gdyż działa nieprzerwanie od 140 lat, natomiast z drugiej strony jest Bankiem nowoczesnym oferującym szeroką ofertę produktów bankowych, który realizuje swoją misję wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Konferencję zamykała prelekcja Zofii Szewczyk, Dyrektora Handlowego Banku na temat Mechanizmu Płatności Podzielonej Split Payment, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2018r.

źródło: BS Limanowa