Zobowiązanie wzajemne skutkiem unieważnienia kredytu frankowego

skutki uniewaznienia kredytu frankowego

Chcąc wystąpić z roszczeniem do sądu o unieważnienie umowy kredytu we frankach z powodu zapisów abuzywnych warto wiedzieć jak przebiega cała procedura sądowa oraz pozasądowa kończąca sprawę. Wbrew pozorom liczą się nie tylko zyski z unieważnienia kredytu ale również koszty, a te są niemałe. 

Kalkulacja korzyści

Dostępne w internecie kalkulatory frankowe pomagają oszacować ile w razie unieważnienia umowy kredytowej frankoiwcz odzyska środków wpłaconych do banku po niekorzystnym kursie walutowym franka szwajcarskiego. Praktycznie każda kancelaria frankowa Siedlce jest w stanie oszacować koszty uzyskania pozytywnego orzeczenia w przybliżeniu. Oczywiście nie można nigdy klientowi zagwarantować wyroku unieważniającego, gdyż sąd mimo starań i argumentów może wydać inne niż oczekiwane orzeczenie. Należy rozróżnić zysk w postaci odzyskania nadpłaty kredytu od opłat jakie należy ponieść na rzecz kancelarii prawnej, kosztów sądowych itp. Ostateczna korzyść to różnica pomiędzy nadpłatą a kosztami, w tym prowizjami dla kancelarii. Moze sie też zdarzyć, iż kozryscia będzie ejdynei fakt ustanawiajacy ustanie rat kredytu po niekorzystnym kursie.

Im wyższa kwota spłaty kredytu w CHF, tym wyższa suma zwrotu nadpłaty

Sumy jakie banki zwracają frankowiczom są dobrym zastrzykiem gotówki, czy to na poczet pozostałej części kredytu do spłaty czy też jako forma pozyskania kapitału nienależnie wypłaconego. Im wyższa kwota kredytu, tym wyższy zwrot to spore uproszczenie gdyż istotne znaczenie ma ilość spłaconych rat. Warto pamiętać iż im wyższa suma kredytu i suma do odzyskania tym także wyższa prowizja dla kancelarii frankowej.

Na czym polega zobowiązanie wzajemne

Wyrok prawomocny unieważniający kredyt we frankach to wielki sukces ale nie koniec sprawy, bowiem na mocy orzeczenia o unieważnieniu powstaje zobowiązanie wzajemne o natychmiastowej klauzuli wykonalności. W wyniku tego że umowa uznana zostaje za nieważną, przestaje wiązać strony. Powstaje zobowiązanie wzajemne banku do zwrotu wpłaconej sumy rat kredytu oraz klienta, strony do zwrotu wypłaconej sumy kredytu w chwili zawierania kredytu. Na tym polu dochodzi do wielu trudności z  rozliczeniem, gdyż banki bronią się przed oddaniem nienależnie pobranych środków na wszelkie sposoby.

Prawo zatrzymania

Prawo zatrzymania to nic innego jak wstrzymanie się z realizacją zobowiązania do chwili gotowości drugiej strony do wywiązania się ze zobowiązania wzajemnego. Ostatni wyrok TSUE poruszył właśnie kwestie zatrzymania, z jakiej korzystają banki wykorzystując tę możliwość do przedłużania postępowania i utrudniania frankowiczom odzyskania swoich pieniędzy. Skorzystanie z prawa zatrzymania uniemożliwia realizację zobowiązania przez potrącenie. Ograniczenie prawa zatrzymania przez TSUE to spory ukłon w stronę frankowiczów. Na mocy tegoż wyroku prawo zatrzymania jest dopuszczalne ale jednocześnie nie wstrzymuje biegu naliczania odsetek. Dzięki temu bankom nie będzie się opłacało grać na zwłokę wystosować wniosek o prawo zatrzymania.