Ponad 16 mln aktywnych klientów bankowości internetowej. Raport NetB@nku

Hands holding smartphone and credit card

Liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej po raz pierwszy przekroczyła 16 mln osób. Aż 6 mln z nich korzysta też z aplikacji mobilnych- wynika z raportu NetB@nku.

Bankowość internetowa – klienci indywidualni
Polacy coraz częściej korzystają z bankowości internetowej. Na koniec I kwartału 2018 roku liczba klientów indywidualnych posiadających umowy umożliwiające dostęp do usług bankowości internetowej wyniosła ponad 35,7 miliona i wzrosła tym samym o 6,5% w stosunku do danych z tego samego okresu w zeszłym roku. Liczba klientów, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do bankowości elektronicznej wyniosła 16,32 miliona (to o ponad 400 tys. więcej niż na zakończenie 2017 roku), co stanowi ponad 45% rachunków i po raz pierwszy przekroczyła granicę 16 mln aktywnych użytkowników. Przeciętnie, aktywny klient bankowości internetowej wykonywał w pierwszym kwartale 2018 roku 6 przelewów miesięcznie.

Bankowość internetowa – klienci biznesowi
Dane dotyczące klientów biznesowych nie zmieniły się istotnie – w tym segmencie liczba umów bankowości internetowej jest relatywnie stabilna. W pierwszym kwartale, dostęp do konta
z obsługą bankowości internetowej posiadało 2 367 410 przedsiębiorców z sektora MŚP, z czego aktywnie swoje konto wykorzystywało blisko 1,5 miliona przedsiębiorców. W ujęciu rocznym, liczba przedsiębiorców aktywnie wykorzystujących usługi z obszaru bankowości mobilnej wzrosła o niespełna 48 tys. osób. Statystyczny przedsiębiorca aktywnie wykorzystujący usługi z obszaru bankowości internetowej wykonywał w tym okresie 18 przelewów miesięcznie, a średnia wartość miesięcznych jego rozliczeń wyniosła 72 773 zł.

Bankowość mobilna
Polacy coraz częściej darzą zaufaniem także aplikacje mobilne swoich banków. Z danych zgromadzonych na koniec marca bieżącego roku wynika, iż liczba klientów posiadających bankową aplikację mobilną i korzystających z niej co najmniej raz w miesiącu wynosiła 6,27 mln. Tym samym stanowi to nieco ponad 38% liczby wszystkich aktywnych klientów bankowości internetowej.

Płatności bezgotówkowe
System Elixir jest kluczowy dla sprawnego funkcjonowania polskiego sektora bankowego. Z danych na koniec pierwszego kwartału 2018 roku wynika, iż o ponad 7 mln zmniejszyła się liczba transakcji w systemie Elixir w porównaniu z danymi z poprzedniego kwartału. W ujęciu rocznym liczba ta wzrasta jednak o niespełna 3% (to jest o 13 mln transakcji). Średnia wartość przelewu wykonanego w Polsce w pierwszym kwartale sięgnęła 2 695 zł – to wzrost o 164 zł w stosunku do danych z pierwszego kwartału 2017 r.

Coraz większą popularnością cieszą się transakcje dokonywane za pomocą systemu Express Elixir (systemem rozliczeń płatności natychmiastowych – liczonych w sekundach). Do jednych z największych zalet systemu oprócz szybkości należą m.in. wysoka bezpośrednia realizacja przelewu, niezawodność systemu, czy wysoki limit transakcji. Liczba wykonywanych w ten sposób przelewów wynosi już niespełna 2,2 mln o łącznej wartości 5,9 mld złotych. Stanowi to istotny wzrost liczby transakcji (o ponad 1,2 mln) oraz wartości (o 2,6 mld) w porównaniu do analogicznych danych z pierwszego kwartału 2017 roku.

Na wysokim, aczkolwiek nieco niższym, poziomie utrzymuje się popularność systemu Euro Elixir, który umożliwia dokonywanie szybkich i tanich przelewów międzybankowych w Euro w ramach Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA). W pierwszym kwartale bieżącego rok zrealizowano łącznie ponad 7 mln transakcji tego typu, o łącznej wartości prawie 41 miliardów Euro. Stanowi to niespełna 14 procentowy wzrost liczby tych transakcji, przy jednoczesnym 19% wzroście wartości.

źródło: ZBP
fot. fotolia