Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A.

W dniu 6 grudnia 2018 r. odbyło się Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A. W Zgromadzeniu uczestniczyło 210 osób na 350 uprawnionych.

Gośćmi specjalnymi Zgromadzenia byli prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych oraz Sławomir Czopur, Prezes Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Pan Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku BPS S.A. przedstawił Informację Zarządu dotyczącą bieżącej sytuacji Zrzeszenia BPS.

Nowi członkowie Rady Zrzeszenia

Uczestnicy Zgromadzenia podjęli Uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania z pracy Rady Zrzeszenia i Komitetu Finansowego oraz dokonali wyboru dwóch nowych Członków Rady Zrzeszenia w grupie wrocławskiej i lubelskiej. Nowymi Członkami Rady Zrzeszenia zostali Pani Dorota Niewiadomska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie oraz Pan Piotr Mulawa, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarnogrodzie.

Program lojalnościowy

Uczestnicy Zgromadzenia Prezesów przyjęli również do realizacji wniosek złożony przez Pana Zdzisława Kupczyka, Prezesa Zarządu Banku BPS S.A. dotyczący wyrażenia kierunkowej zgody na rozpoczęcie prac mających na celu utworzenie Programu Lojalnościowego dla Członków Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS. Program Lojalnościowy ma na celu podtrzymanie idei spółdzielczości poprzez działania promujące uczestnictwo w Bankach Spółdzielczych. Beneficjentami Programu Lojalnościowego zostaliby członkowie Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS, którzy ze względu na swoje długotrwałe uczestnictwo lub szczególne zasługi wnieśli znaczący wkład w działalność Banków Spółdzielczych.

Podczas Zgromadzenia Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z  Bankiem BPS, które odbyło się 6 grudnia br., uroczyście pożegnano Prezesów odchodzących na emeryturę oraz powitano ich następców.

Za lata współpracy podziękowania otrzymały:

  • Pani Jadwiga Franek z Banku Spółdzielczego w Koszęcinie
  • Pani Kazimiera Huniak z Banku Spółdzielczego w Tworogu
  • Pan Andrzej Kolenkiewicz z Banku Spółdzielczego w Suwałkach

Kapituła Odznaczeń i Wyróżnień uhonorowała Panią Jadwigę Franek,  oraz Pana Andrzeja Kolenkiewiczadiamentowymi odznaczeniami  za zasługi dla polskiej bankowości spółdzielczej. Pani Kazimiera Huniak otrzymała odznaczenie w latach poprzednich.

Uroczyście powitano Prezesów Banków Spółdzielczych powołanych do pełnienia funkcji od ostatniego Zgromadzenia Prezesów:

  • Panią Agnieszkę Krukowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczebrzeszynie
  • Panią Katarzynę Siemaszko, Prezes Zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego
  • Panią Urszulę Zalewską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie
  • Pana Piotra Pełę, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Koszęcinie
  • Pana Mirosława Podebry, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Cycowie

Wszystkim uhonorowanym osobom pamiątkowe listy gratulacyjne  wręczyli Edward Tybor, Przewodniczący Rady Zrzeszenia Banku BPS, Adam Dudek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS oraz Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku BPS.


źródło: Bank BPS