Bank Spółdzielczy w Limanowej wsparł czytelniczy konkurs plastyczny „Dobry zwyczaj wypożyczaj”

W piątek, 7 grudnia w Bibliotece Pedagogicznej w Limanowej odbyło się uroczyste podsumowanie III edycji plastycznego konkursu czytelniczego na plakat pod hasłem: „Dobry zwyczaj wypożyczaj”. Bank Spółdzielczy w Limanowej był fundatorem nagród rzeczowych dla wszystkich laureatów.  

Konkurs, który adresowany jest do uczniów klas IV-VI,  organizowany jest przez Bibliotekę Pedagogiczną w Limanowej we współpracy z nauczycielami szkół podstawowych powiatu limanowskiego realizujących w 2018 roku Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.  Jego celem jest przede wszystkim propagowanie wśród dzieci i młodzieży czytelniczych oraz plastycznych zainteresowań. 

Nadesłane prace – 43 plakaty z 22 szkół podstawowych – oceniła Komisja Konkursowa, która przy ocenie plakatów brała pod uwagę przede wszystkim autorskość pomysłu, zgodność z tematem konkursu, samodzielność i oryginalność wykonania, kreatywność, pomysłowość oraz walory estetyczne pracy.  

Nagrody, dyplomy oraz gratulacje laureaci konkursu odebrali z rąk Anny Rosiek – przewodniczącej Komisji Konkursowej oraz Anny Kądziołki – pracownika Banku Spółdzielczego w Limanowej. 

Organizatorzy serdecznie gratulują autorom nadesłanych plakatów oraz życzą dalszych czytelniczych i plastycznych sukcesów.