BGK: Ruszył program wsparcia “Kreatywna Europa” dla przedsiębiorców

Save money for retirement and account banking for finance concept, Hand man with coin money on business office table vintage style

Ponad 3 tys. przedsiębiorstw architektonicznych, wydawnictw i firm z branży muzycznej i designu może korzystać już z nowego instrumentu gwarancyjnego dla sektora kreatywnego kultury. Europejski Fundusz Inwestycyjny wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę regwarancji w unijnym programie “Kreatywna Europa”. Dzięki porozumieniu przedsiębiorcy na rozwój swojej działalności uzyskają łatwiejszy dostęp do kredytu złotówkowego.

Kredyt na korzystnych warunkach

3 tys. firm i 525 mln zł – tyle ma wynieść łączna wartość kredytów zagwarantowanych przez EFI i BGK. Nowy produkt finansowy skierowany jest głównie do małych i średnich firm, upatrujących swoją szansę w szybkim rozwoju oraz “skoku” do wyższej ligi. Co istotne, realizacja projektu jest częścią Planu Inwestycyjnego dla Europy, czyli tzw. Planu Junckera.

Dlatego wydawnictwa, studia designu i architektoniczne, twórcy filmów czy sztuk wizualnych, producenci gier, a nawet muzycy mogą wziąć kredyt złotówkowy na preferencyjnych zasadach, w bankach współpracujących z BGK. Dzięki temu klientom wystarczy 20% zabezpieczenia pożyczki, zaś pozostałe 80% wartości kredytu zagwarantuje BGK oraz EFI. Ponadto opłata z tytułu gwarancji będzie znacznie poniżej stawek rynkowych – do 0,25% za rok.

Pilotaż z planami na przyszłość

Minister kultury, Piotr Gliński wyjaśnił, że porozumienie to otwiera sektor finansów na sektory kreatywne pierwszy raz w takim zakresie. Dzięki temu Polska dołącza do wąskiej grupy krajów europejskich, w których ten instrument zostanie uruchomiony. Podkreślił również, że do tej pory nie istniał żaden mechanizm finansowy, który byłby stworzony z myślą o branży kreatywnej i kulturowej.  Dotąd bowiem przedsiębiorstwa kreatywne musiały ubiegać się o wsparcie finansowe na takich samych zasadach, co inne podmioty nawet pomimo odmiennej specyfiki.

Z kolei Roger Havenith, wiceprezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego zauważył, że jest to pierwsza umowa w ramach tego programu w Polsce. Ma ona wiele szczególnych cech: m.in. będzie obejmowała swoim zasięgiem cały kraj. Dodatkowo sektor kultury i kreatywny zawsze ma trudności z dostępem do finansowania z uwagi na to, że aktywa tej branży są nienamacalne. To powoduje trudności w wycenie danego przedsięwzięcia dla ewentualnego kredytodawcy – kontynuował Havenith.

To pierwszy projekt o tak szerokim zasięgu

Utworzony w ramach programu pilotażowego “Kreatywna Europa” instrument gwarancyjny jest pierwszym inaugurującym instrumentem inwestycyjnym UE o tak dużym zasięgu, w sektorze kulturalnym i kreatywnym. Zaplanowany na lata 2014-2020 z budżetem 1,46 mld euro ma promować różnorodność kulturową oraz dziedzictwo narodowe a także przyczynić się do większej konkurencyjności tych dziedzin.

źródło: rp.pl
fot. fotolia