Opiekunowie SKO spotkali się w Banku Spółdzielczym w Limanowej

1 października 2018r. w siedzibie Banku odbyło się spotkanie Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności współpracujących z Bankiem Spółdzielczym w Limanowej.

Szkolne Kasy Oszczędności proponowane przez Bank to oferta, która ma na celu uczyć najmłodszych mądrego dysponowania pieniędzmi przez praktykę oszczędzania. Bank Spółdzielczy w Limanowej, realizując swoją misję, cały czas inwestuje w edukację finansową dzieci i młodzieży szkolnej. Działania Banku w tym zakresie wspierają nauczyciele – opiekunowie SKO, którzy angażują się i organizują w swoich szkołach akcje i konkursy, a także przyjmują wpłaty od uczniów i mobilizują ich do oszczędzania.

Przybyłych na spotkanie gości powitała Zofia Szewczyk, Dyrektor Handlowy Banku, która podziękowała za dotychczasową współpracę i pogratulowała Opiekunom dotychczasowych osiągnięć.

Koordynator Programu SKO z ramienia Banku Sabina Załupska w swojej prezentacji podsumowała kolejny rok działań związanych z propagowaniem oszczędzania wśród dzieci i młodzieży. Przekazała informacje dotyczące zakładania i prowadzenia rachunków SKO, a także zapoznała zebranych z propozycją konkursów w ramach ogólnopolskiego Programu TalentowiSKO.

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Banku Adam Dudek: „Dziękujemy za wyjątkową współpracę z Bankiem Spółdzielczym w Limanowej, za gotowość poświęcenia czasu na dodatkową pracę związaną z działaniami SKO. Doceniamy Państwa zaangażowanie. To dzięki Państwa aktywności młode pokolenie otrzymuje cenne wartości wychowawcze i nabiera dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości”.

Na zakończenie spotkania Opiekunom wręczono pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.