Banki spółdzielcze. Co je wyróżnia? Infografika EACB

Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (European Association of Co-operative Banks – EACB) opublikowało w serwisie internetowym infografikę przedstawiającą definicję banków spółdzielczych oraz prezentującą cechy, które je wyróżniają: m.in. geograficzną bliskość, demokratyczną strukturę, skoncentrowanie na zrównoważonym rozwoju. Infografika jest jednym z elementów promowania specyfiki spółdzielczego modelu bankowego w roku dwusetnej rocznicy urodzin pioniera europejskiej i światowej bankowości spółdzielczej – Friedricha Wilhelma Raiffeisena.

Wśród cech wyróżniających banki spółdzielcze od pozostałych, EACB wyróżniło: aktywne wspieranie społeczności lokalnych, bliskie położenie oddziałów bankowych, przynależność do wielu sieci społecznych, skoncentrowanie na kliencie, gęstą sieć oddziałów bankowych, rozpowszechnianie silnego oddziaływania cyfrowego. Podkreślono także cechy takie, jak:

rezyliencja (umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków, oparta m.in. na elastyczności i odporności) – Dzięki lokalnym korzeniom, banki spółdzielcze przewidują zmiany i płynnie dostosowują się do warunków najbliższego otoczenia. Dzięki temu mogą dostosować się do zmieniających się okoliczności i reagować na zmiany szybciej niż inne banki;
zaufanie – zaufanie jest kluczem do relacji między bankiem spółdzielczym a jego klientami. Oznacza to, że ich działania mają na celu służyć interesom klientów. Jest to możliwe, ponieważ maksymalizacja zysków nie jest dla nich celem nadrzędnym;
solidarność – banki spółdzielcze tradycyjnie promują przedsiębiorczość na poziomie indywidualnym, w konsekwencji wpływając na wspólne dobro społeczeństwa. Odgrywają także kluczową rolę w rozwoju lokalnym i regionalnym poprzez reinwestowanie kapitału na poziomie lokalnym.

Pełna wersja infografiki w języku angielskim dostępna na stronie EACB: what-is-a-co-operative-bank