Bank Spółdzielczy w Limanowej uczcił 100. rocznicę odzyskania wolności

Bank Spółdzielczy w Limanowej od lat angażuje się i włącza w działania mające przypominać ważne dla naszego kraju wydarzenia. W niedzielę 11 listopada delegacja Banku uczestniczyła w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Spotkanie rozpoczęło się na limanowskim rynku, gdzie licznie zgromadzili się mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele lokalnych władz, firm i instytucji. Jak co roku uczestnicy uroczystości mieli okazję zobaczyć ciekawą inscenizację wizyty marszałka Józefa Piłsudskiego, który wraz ze swoją świtą przyjechał dorożką na płytę rynku i dokonał inspekcji zgromadzonych sił.

Po odegraniu hymnu państwowego, wciągnięciu flagi na masz i apelu poległych – poczty sztandarowe, grupy rekonstrukcyjne, delegacje firm i instytucji oraz pozostali uczestnicy udali się pod Pomnik Nieznanego Żołnierza, gdzie złożono wiązanki kwiatów. W tych wyjątkowych uroczystościach udział wzięła delegacja Banku w osobach: Waldemar Żurek – Wiceprezes Banku, Zofia Szewczyk – Dyrektor Handlowy oraz Sabina Załupska – Kierownik Zespołu Koordynacji Działalności Handlowej. Uroczystość zakończyła się mszą św. w intencji Ojczyzny.