Posted on: 28 grudnia 2018 Posted by: redakcja Comments: 0

Związek Banków Polskich ostrzega użytkowników smartfonów przed fałszywymi kodami QR, które w ostatnim czasie bezprawnie zamieszczane są na bankomatach. Naklejki z kodami QR umieszczane są bez zgody i wiedzy banków oraz sieci bankomatowych, nie są więc w żaden sposób powiązane z usługami bankowymi.

Przestępcy przekazują fałszywe informacje, np. o możliwej wygranej nagrodzie, w ten sposób wprowadzając w błąd potencjalnego klienta, który w przypadku zeskanowania kodu QR zostaje przekierowany do usługi SMS Premium. Uruchomienie takiej usługi spowoduje naliczanie, od nieświadomego usługobiorcy, wysokich opłat za jej włączenie. Ponadto kody QR mogą nie tylko inicjować wskazane wyłudzenie, ale także mogą zostać wykorzystane do podstawiania fałszywych platform, których celem może być wyłudzenie loginów i haseł do serwisów pocztowych, mediów społecznościowych, bankowości elektronicznej, usług publicznych, jak również do zainfekowania smartfonów szkodliwym oprogramowaniem.

W związku z tym, Związek Banków Polskich, Biuro dw. z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zaleca ostrożne korzystanie z tej funkcjonalności, wskazując, iż należy unikać skanowania kodów QR niewiadomego pochodzenia udostępnianych w miejscach publicznych. Natomiast w przypadku, gdy użytkownik smartfona padł ofiarą przestępstwa, powinien niezwłocznie zawiadomić usługodawcę tj. bank i/lub przedsiębiorcę telekomunikacyjnego oraz złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w jednostce Policji

Związek Banków Polskich
Komenda Główna Policji
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

źródło: ZBP