Posted on: 7 czerwca 2021 Posted by: redakcja Comments: 0
zarzadzanie produkcja

Zarządzanie firmą to wyjątkowo trudne wyzwanie. Na poziom skomplikowania tego procesu wpływ ma przy tym wiele czynników. Do najważniejszych należy złożoność organizacji oraz wieloaspektowość realizowanych przez nią zadań. Z punktu widzenia wielu przedsiębiorstw duże problemy wynikają również z konieczności wprowadzenia hybrydowego modelu pracy. Współczesne oprogramowanie jest jednak w stanie sprostać nawet najtrudniejszym warunkom oraz najbardziej skomplikowanym procesom. Istotnym wsparciem dla przedsiębiorstw produkcyjnych może stać się system zarządzania produkcją, który umożliwi wykorzystanie wszystkich zasobów.

Zarządzanie produkcją: oprogramowanie wspierające biznes

W dzisiejszej sytuacji rynkowej niemal żaden przedsiębiorca nie wyobraża sobie prowadzenia biznesu bez wykorzystania różnego typu oprogramowania komputerowego. To jest w stanie wspierać bardzo różnorodne sektory działania. Wbrew pozorom nie ogranicza się wyłącznie do typowo biurowych celów, ale odnosi się również do najbardziej złożonych i wymagających procesów.

Szczególną rolę odgrywają systemy klasy MES (ang. Manufacturing Execution System – system zarządzania produkcją), dostarczane przez firmy takie jak katowicki Kotrak – https://kotrak.com/pl/oferta/kotrak-mes/. Umożliwiają planowanie i realizację zróżnicowanych zadań przez działy produkcji. W szerszym kontekście pozwalają natomiast na efektywne wykorzystanie wszystkich zasobów oraz optymalne planowanie procesów produkcyjnych.

Czym zajmuje się oprogramowanie MES?

Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie produkcją bazują z jednej strony na dokonaniach współczesnych technologii informatycznych, z drugiej wykorzystują natomiast dorobek automatyki przemysłowej i innych obszarów wiedzy. Dzięki temu są w stanie współpracować z wieloma urządzeniami, w tym również tymi, których praca jest kluczowa dla właściwego funkcjonowania całego podmiotu. System zarządzania produkcją może m.in.:

  • wspierać planowanie produkcji,

  • monitorować stan realizowanych zadań,

  • nadzorować stan maszyn, wykrywać potencjalne błędy,

  • wspierać system kontroli jakości,

  • magazynować dane i przesyłać je do odpowiednich systemów,

  • dbać o kwestie serwisowe,

  • wspierać obieg informacji i dokumentacji.

Zarządzanie produkcją: program w szerszym środowisku

Systemy klasy MES sprawdzają się najlepiej w zdecydowanie szerszym ujęciu. Najczęściej system zarządzania produkcją jest jednym z modułów oprogramowania ERP (ang. Enterprise Resource Planning – zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa). Wdrożenie takich narzędzi umożliwia kompleksowe zarządzanie wszystkimi procesami zachodzącymi w firmie.

Takie oprogramowanie pozwala na automatyzację większości procesów i usprawnienie obiegu informacji oraz dokumentów. Dzięki temu realizacja bieżących działań oraz planowanie w zróżnicowanych horyzontach czasowych są zdecydowanie łatwiejsze, co pozwala na osiąganie zdecydowanie lepszych rezultatów.

System zarządzania produkcją w pracy hybrydowej

Przedsiębiorstwa produkcyjne standardowo kojarzą się ze stosunkowo niewielką elastycznością i koniecznością realizowania niemal wszystkich działań na miejscu, w siedzibie firmy. Dzięki wykorzystaniu oprogramowania MES nie zawsze musi tak jednak być.

Wiele aspektów pracy podejmowanych w firmach tego typu można realizować również zdalnie. System zarządzania produkcją pozwala przede wszystkim na monitorowanie stanu prac (w tym również stanu urządzeń czy realizacji zadań przez pracowników) z dowolnego miejsca.

W połączeniu z innymi narzędziami, takimi jak systemy ERP czy narzędzia Business Intelligence, umożliwia przy tym na skoordynowane zarządzanie najważniejszymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstwa bez konieczności fizycznej obecności znacznej części pracowników.

Leave a Comment