Posted on: 6 czerwca 2018 Posted by: redakcja Comments: 0

Rada Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego poparła nową sześcioletnią strategię dla Polski – jej kluczowe obszary to: reformy systemu opieki zdrowotnej, poprawa jakości powietrza czy wspieranie rozwoju regionalnego.

Polska w ciągu ostatniej dekady osiągnęła już status kraju rozwiniętego, rosnąc w tempie średnio powyżej 3,5%, z czego skorzystała również gorzej sytuowana część społeczeństwa, podkreślił Bank Światowy. Pomimo tego, Polska stoi w obliczu szeregu wyzwań. Na przykład, w 2030 r. co trzecia osoba będzie miała 65 i więcej lat. Kilka regionów w Polsce zalicza się do grupy 20 najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej, w Polsce jest też 33 z 50 miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie.

– Nowa strategia pozwala Polsce mieć dostęp zarówno do usług doradczych z Banku Światowego, jak również do środków finansowych. W ramach wdrażania nowej strategii, eksperci Banku Światowego będą dzielić się z Polską swoją wiedzą i doświadczeniami, wspierając dalszy rozwój Polski i doganianie bardziej rozwiniętych krajów Europy Zachodniej – powiedział przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie Carlos Piñerúa.

Cele strategii dla Polski
Nowa strategia dla Polski będzie koncentrować się na rozwijaniu kapitału ludzkiego i przedsiębiorczości, reformach pobudzających zrównoważony wzrost gospodarczy oraz działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Sześć szczegółowych celów strategii to:
1. Rozwój efektywnego systemu ochrony zdrowia, szczególnie w kontekście starzejącego się społeczeństwa;
2. Promowanie przedsiębiorczości i unowocześnianie szkolnictwa wyższego;
3. Pobudzanie rozwoju regionalnego;
4. Wspieranie kompetencji instytucji publicznych;
5. Poprawa efektywności energetycznej i jakości powietrza;
6. Ochrona przed zagrożeniami środowiskowymi.

Strategia zakłada również większe zaangażowanie należącej do Grupy Banku Światowego Międzynarodowej Korporacji Finansowej (International Finance Corporation, IFC), która pracuje z sektorem prywatnym.- Polska to zaawansowany partner, który potrzebuje wyrafinowanej oferty. To też kraj, w którym możemy rozwijać innowacyjne w skali Europy i Azji Środkowej instrumenty finansowe i inne rozwiązania, które później będą wykorzystywane także w innych krajach regionu i na świecie – wskazał szef IFC na Europę Środkową i Południowo- Wschodnią Thomas Lubeck.

W ramach nowej strategii, IFC będzie działać na rzecz umacniania lokalnego rynku Kapitałowego i ekspansji polskich firm za granicę. IFC będzie również wspierała przyjazne środowisku inwestycje przedsiębiorstw oraz miast, mobilizując środki z sektora prywatnego.

Nowa strategia Banku Światowego dla Polski ma obowiązywać do 2024 roku. Jej implementacja będzie regularnie monitorowana i analizowana przez Bank pod kątem wpływu na reformy w wyznaczonych przez nią obszarach.- Partnerstwo z Grupą Banku Światowego jest ważne dla Polski, ponieważ możemy korzystać z doświadczeń i analiz międzynarodowych ekspertów. Z drugiej strony, doświadczenia polskiej, udanej transformacji gospodarczej mogą być wartościową lekcją dla innych krajów, z którymi Grupa Banku Światowego pracuje – skomentował członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Paweł Samecki.

źródło: ISBnews

fot. fotolia

Leave a Comment