Celem projektu jest prowadzenie aktywnej kampanii informacyjnej wśród decydentów w Bankach Spółdzielczych oraz promocja nowych technologii w sektorze banków spółdzielczych. Spółdzielczy sektor bankowy dysponuje nadwyżką depozytów nad kredytami w kwocie 12-15 mld zł, a jego placówki stanowią prawie 30 proc. liczby placówek sektora bankowego. Banki spółdzielcze obsługują ponad 10 mln klientów i działając razem stanowią trzecią siłę na rynku usług i technologii bankowych w Polsce.

– Banki spółdzielcze są prekursorem w zastosowaniu biometrii w obsłudze bankomatów oraz na szeroką skalę stosują nowoczesną, funkcjonalną bankowość internetową. Udostępniają również klientom najnowocześniejsze karty płatnicze, tworzą placówki franczyzowe, debiutują na rynku kapitałowym. Zajmują czołowe miejsca w rankingach i konkursach oraz wyróżniane są prestiżowymi nagrodami. ​

– Banki spółdzielcze znają bardzo dobrze swoich klientów, ich potrzeby i oczekiwania, co bezpośrednio przekłada się na ich dobre, partnerskie relacje i buduje zaufanie w sektorze. Banki spółdzielcze muszą nie tylko utrzymać obecnych klientów, ale i przyciągnąć nowych. To z kolei, wymaga od nich porozumienia w czterech kluczowych obszarach: infrastrukturalnym, informatycznym, produktowym i wizerunkowym.

– Jednym z celów Fundacji na Rzecz Rozwoju Innowacji w Bankach Spółdzielczych, jest promocja idei budowy silnej bankowości spółdzielczej, podobnej do rozwiązań, które funkcjonują w innych krajach europejskich. Credit Agricole we Francji, DZ Bank w Niemczech, Rabobank w Holandii, czy Reifeissen w Austrii to grupy spółdzielcze, które prowadzą ekspansywną politykę na całym kontynencie