Dziennik Banków Spółdzielczych jest wydawany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Innowacji w Bankach Spółdzielczych. Celem Fundacji jest wspieranie działalności społecznej, badawczo- rozwojowej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku, społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w Europie oraz rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, gospodarczych, politycznych i społecznych pomiędzy przedsiębiorcami, naukowcami oraz przedstawicielami różnych krajów oraz społeczności. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
– Działalność kulturalną, edukacyjną, informacyjną, badawczo-naukową, z zakresu gospodarki, technologii, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju i promowanie dobrych praktyk w tym zakresie.
– Członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
– Badania analityczne, organizację i użytkowanie środków masowego przekazu, szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw, instytucji, organizacji samorządowych, administracji i partii politycznych, organizacji pozarządowych, młodzieży, szkół i ośrodków edukacyjnych; organizowanie imprez, konferencji, szkoleń, wystaw, akcji reklamowych i koncertów; działalność wydawniczą.