Posted on: 8 lipca 2018 Posted by: redakcja Comments: 0

Fraudy, czyli tzw. nieuprawnione transakcje kartami płatniczymi (skradzionymi, zastrzeżonymi przez właścicieli, którzy zgłosili ich zgubienie, skopiowanymi lub sfałszowanymi), do których obecnie najczęściej dochodzi dzięki skimmingowi (skopiowaniu zawartości paska magnetycznego karty płatniczej) w bankomatach albo automatach wymagających użycia karty bankowej, obok wniosków o kredyt lub pożyczkę, składanych przez oszustów posługujących się cudzą tożsamością, na ogół w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw oraz leasingowym, stanowią najczęstsze formy wyłudzeń w sektorze bankowym.

Pozytywną rzeczą jest wzrost świadomości Polaków co do bezpieczeństwa i ochrony swoich danych osobowych. Jednocześnie, w ludzkiej świadomości, utrzymuje się od lat obawa przed włamaniem się do skrzynki mailowej lub do internetowego konta bankowego i wykorzystania do tego celu złośliwego oprogramowania komputerowego. Pamięta się o instalowaniu oprogramowania antywirusowego na komputerach osobistych, korzystaniu z bezpiecznych stron internetowych, ale już np. w przypadku kradzieży dokumentów, większość ludzi w pierwszej kolejności zgłasza ich kradzież na policję, a nie zastrzega chociażby poprzez stronę www.bik.pl. Bezpłatne zarejestrowanie na niej swojego dowodu tożsamości, pozwala po jego utracie, na zastrzeżenie go w ciągu kilku minut i automatyczne przesłanie informacji o tym zastrzeżeniu w systemie Dokumenty Zastrzeżone Związku Banków Polskich – do wszystkich polskich banków, Poczty Polskiej oraz telefonii komórkowych.

Ochrona antyfraudowa
Negatywną rzeczą jest obserwowalny od lat wzrost wyłudzeń bankowych. Wymusza to konieczność wymiany informacji o fraudach pomiędzy poszczególnymi bankami i doskonalenia zintegrowanych narzędzi chroniących je przed tym zjawiskiem oraz regularne edukowanie użytkowników korzystających z usług instytucji finansowych o potrzebie ochrony danych osobowych i udoskonalaniu metod tej ochrony. W polskich warunkach, zintegrowanym narzędziem ochrony przed fraudami, zapewniającym lepsze zabezpieczenie środków finansowych i wykrywającym przypadki składania wniosków kredytowych na tzw. skradzioną tożsamość, stała się opracowana przez Biuro Informacji Kredytowej Platforma Antyfraudowa. Byłaby jeszcze skuteczniejsza, gdyby została rozszerzona o współpracę sektorów: ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego i rynku e-commerce. Alerty BIK – powiadomienia z potwierdzeniem, że bank analizuje wniosek o kredyt lub pożyczkę, wysyłane mailem lub sms-em do klienta, które wymagają jego zatwierdzenia, co pozwala wykryć wyłudzenie kredytu na skradzione dane osobowe, jak do tej pory sprawdzają się w codziennej praktyce. Zdarza się, że osoby, które popełniły przestępstwo ubezpieczeniowe, zaczynają działać również na obszarze bankowym lub na odwrót. Dostosowanie do tego typu zjawisk przepisów prawnych i umożliwienie wymiany danych pomiędzy sektorem bankowym i ubezpieczeniowym wyraźnie zwiększyłoby możliwości działania Platformy Antyfraudowej BIK.

autor. Agnieszka Góralczyk
fot. fotolia

Leave a Comment