Posted on: 20 czerwca 2018 Posted by: redakcja Comments: 0

Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego program TalentowiSKO! W filmie dzieci, młodzież oraz przedstawiciele Szkół i Banków Spółdzielczych opowiadają o działaniach realizowanych w ramach Programu TalentowiSKO, oraz wskazują jak ważna jest edukacja finansowa młodego pokolenia.

Program TalentowiSKO jest rozszerzeniem dotychczasowych działań Banków Spółdzielczych realizowanych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. Program uczy również pozytywnego myślenia o pieniądzu. Objęci są nim uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w całej Polsce.

Leave a Comment