Posted on: 22 czerwca 2018 Posted by: redakcja Comments: 0

Sukcesywne zmniejszanie się ilości oddziałów bankowych w ciągu ostatnich kilku lat, nie wiązało się z problemami polskich banków, ale z powiększeniem się liczby użytkowników bankowości internetowej i mobilnej. Digitalizacja produktów i usług umożliwia zoptymalizowanie kosztów, zwiększenie dostępności, uproszczenie usług bankowych oraz zmniejszenie ilości dokumentów papierowych, ale jest także naturalną konsekwencją zmian zachodzącym na rynku finansów.

Firmy, które jednoznacznie kojarzą się z działalnością w przestrzeni internetowej (np. Amazon, eBay, Google, Facebook, Instagram, Apple, Samsung, PayPal) wpływają na trendy związane z oczekiwaniami jego użytkowników. Ciągłe wzbogacanie oferty o najnowocześniejsze technologie, pozwala zminimalizować ryzyko powolnej utraty klientów, którzy wybiorą lepiej przygotowane do tego banki i przyciągnąć nowych. Wiele banków ma w swoich planach strategicznych nie tylko wykorzystywanie chmury, biometrii, ale i otwartych API bankowych i sztucznej inteligencji.

Korzyści bankowości otwartej
Przyszłościowym rozwiązaniem może stać się udostępnianie usług wybranych firm swoim klientom dzięki tzw. otwartej bankowości, czyli otwartych interfejsów – integracji produktów i usług banku z aplikacjami innych firm, także w formie angażowania firm zewnętrznych do realizacji procesów wewnętrznych. Korzyści płynące z posługiwania się chmurą są obecnie znane, ale co najważniejsze, bardziej wpływają na efektywność pracy pracowników banków a tym samym wyższą jakość usług niż wyłącznie na klientów.

Jedną z nich jest możliwość przenoszenia części oprogramowania każdego dnia do ich chmurowych odpowiedników, tak, aby w tym samym czasie kilka osób mogło współpracować przy wykonywaniu jednego zadania, przebywając w różnych miejscach. Skróci to sam czas pracy jak i przyspieszy podejmowanie decyzji.

Biometria przyszłością bankowości
Kolejną innowacyjną możliwością, do zastosowania w przyszłości, stały się biometryczne metody weryfikacji tożsamości typu TouchID obecnie z wykorzystaniem biometrii głosu i implementacji biometrii twarzy w dalszej perspektywie. Cyfryzacja sektora bankowego stanowi również część przyjętego przez polski rząd „Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Póki co, głównie kojarzy się z możliwością składania wniosków do programu „Rodzina 500 plus”, Platformy Usług Elektronicznych ZUS i integracją z Profilem Zaufanym. Obecnie najwięcej klientów banków, korzystających z aplikacji mobilnych, używa ich do sprawdzenia wysokości swojego salda na rachunku i do prostych transakcji, ponieważ nie ma jeszcze zakodowanego powszechnie w ludzkiej świadomości przekonania o całkowitym bezpieczeństwie tego typu standardów.

Trzeba również pamiętać o podbudowie cyfryzacji procesów bankowych, czyli zwiększenia wydajności systemów, baz danych, ich dostępności, replikacji, synchronizacji i dywersyfikacji, przystosowanymi do tego rozwiązaniami IT i czynniku ludzkim, czyli bardzo różnych grupach wiekowych użytkowników, np. osób starszych nie poruszających się na co dzień w przestrzeni wirtualnej oraz tych z klientów, którzy bardziej ufają i czują się bezpieczniej w bankowości internetowej z poziomu komputera osobistego a nie telefonu komórkowego.

Ekosystem- nowy model biznesowy
Sposób przetwarzania danych i ich zastosowania zgodnie z oczekiwaniami klientów, tak, aby dało się wymieniać wiedzę opierającą się na nich z innymi firmami związanymi z rynkiem finansów, stanie się wyznacznikiem sukcesów bankowych, mierzonych jakością platform elektronicznych łączących dane i transakcje, czyli tym samym funkcjonowania nowych modeli biznesowych nazywanych ekosystemami (sieciami biznesowymi np. zajmującymi się wynajmem lub subskrypcją). Usprawni to uwierzytelnianie firm trzecich w różnych serwisach (e-commerce, płatniczych) i wpłynie na jakość usług bankowości mobilnej.

autor. Agnieszka Góralczyk
fot. fotolia

Leave a Comment