Posted on: 15 listopada 2021 Posted by: redakcja serwisu Comments: 0
gwarancja

Z większością transakcji zawieranymi przez banki czy instytucje parabankowe, wiąże się pewne ryzyko. Dlatego bardzo często wierzycielom udzielana jest gwarancja bankowa.  Jakie warunki tzreba spełnić by taką otrzymać, a przede wszystkim czym właściwie jest taka gwarancja? Postaramy się to wyjaśnić w poniższym artykule.

Gwarancja bankowa – czym jest?

Gwarancja bankowa to umowa między gwarantem czyli  bankiem i wierzycielem czyli beneficjentem gwarancji. Przy czym wierzycielem może być każdy podmiot czyli przedsiębiorstwo ale także osoba fizyczna która obawia się że należność jaka powstała nie zostanie spłacona w wyznaczonym terminie. Zatem działanie gwarancji jest bardzo proste, jeżeli dłużnik z różnych powodów nie będzie w stanie spłacić swojego zobowiązania to właśnie bank zobowiązany jest do spłaty całości zadłużenia względem beneficjenta gwarancji. Obierając to w inne słowa, ryzyko niewypłacalności zostanie przeniesiona na gwaranta czyli bank.

Warunki udzielenia gwarancji bankowej.

Udzielnie takiej gwarancji zawsze obarczone jest ryzykiem które bierze na siebie bank. Dlatego też zanim otrzymamy w/w gwarancję bank dokona analizy zdolności kredytowej osoby lub przedsiębiorstwa która ubiega się o gwarancję. W sytuacji gdzie zdolność kredytowa okaże się wystarczająca bank zgodzi się na udzielenie gwarancji, czasami zdarza się że bank może zażądać dodatkowej gwarancji. W tym celu możemy zostać poproszeni o złożenie stosownego zastawu w formie pieniężnej, poręczenia, czy zastawu hipoteki.

Wydawać by się mogło że uzyskanie gwarancji jest skomplikowane, ale w praktyce opiera się na bardzo prostej zasadzie. Jeżeli dłużnik nie jest w stanie spłacić zaciągniętego zobowiązania w terminie, bank wypłaci kwotę gwarancyjną beneficjentowi a sam bank ściągnie z dłużnika należność ustanowioną w zabezpieczeniu.

W jakich sytuacjach gwarancja jest stosowana?

Do tej pory to przedsiębiorstwa najchętniej korzystały z zabezpieczeń w formie gwarancji bankowej, coraz częściej zdarza się że korzystają z niej także osoby fizyczne które zabezpieczają w ten sposób np. kredyt. Posiadanie gwarancji kredytowej w przedsiębiorstwie poprawia naszą wiarygodność względem nowych kontrahentów, a także bywa warunkiem koniecznym do otrzymania pożyczki.

Jak już pisaliśmy, uzyskanie gwarancji wymaga posiadanie dobrej zdolności kredytowej i spełnienia warunków który wymagać będzie od nas bank. Cena usługi gwarancji ustalana jest indywidualnie, na podstawie analiz finansowej naszego przedsiębiorstwa czy nas samych. A przybiera formę prowizji od udzielonej kwoty kredytu czy zabezpieczenia finansowego naszych usług.

Dlatego też, im lepsze zabezpieczenie a także wysoką zdolność kredytową będziemy posiadać tym lepsza warunkowo będzie nasza gwarancja bankowa. Z kolei większa kwota gwarancyjna oznacza, że w razie braku spłaty od dłużnika, wierzyciel otrzyma większą część powstałej zaległości. Jak widać nie bez powodu gwarancja bankowa cieszy się rosnącą popularnością, bowiem jest ona prostym sposobem zabezpieczania spłaty należności.

Leave a Comment