Faktoring dla branży IT: szybkie finansowanie projektów technologicznych

projekty technologiczne dla firm

Faktoring to rozwiązanie, z którego korzystają przedsiębiorstwa funkcjonujące w różnych branżach, w tym także firmy z sektora IT. Na czym polega w praktyce? W jaki sposób pomaga w zarządzaniu cyklem życia projektów IT? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega faktoring?

Faktoring to usługa, która systematycznie zyskuje na popularności. Na czym polega w praktyce? Otóż, jest to forma finansowania zewnętrznego, w przypadku której firma faktoringowa, czyli faktor wykupuje od przedsiębiorcy, czyli faktoranta faktury z odroczonym terminem płatności wystawione jego kontrahentom. Wszystko to odbywa się w oparciu o umowę faktoringową, która określa typ faktoringu (np. biorąc pod uwagę ryzyko niewypłacalności kontrahenta). W efekcie przedsiębiorstwo niemal natychmiast odzyskuje środki zamrożone w fakturach z odroczonym terminem płatności, które może spożytkować według własnego uznania. Z punktu widzenia jego kontrahentów zmienia się natomiast jedynie wierzyciel, ponieważ po skorzystaniu z faktoringu należność jest spłacana na rzecz firmy faktoringowej. Co istotne, zmianie nie ulega nie tylko wysokość zobowiązań, ale również terminy płatności, które są tożsame z tymi, które zostały określone na fakturach.

Faktoring w branży IT

Faktoring, którego oferta jest dostępna w PragmaGO doskonale sprawdza się między innymi w branży IT, ponieważ ogranicza ryzyko powstawania zatorów płatniczych, a co za tym idzie pozytywnie wpływa na płynność finansową przedsiębiorstw. W efekcie pomaga w zarządzaniu cyklem życia projektów IT, ponieważ długie terminy płatności negatywnie wpływają na zdolność firm do inwestowania w nowe technologie i projekty, a co za tym idzie ograniczają możliwości ich rozwoju. Dzięki temu firmy mogą pozyskiwać nowych klientów oraz prowadzić badania nie tracąc przy tym płynności finansowej. Istotne jest także to, że przedsiębiorstwa z sektora IT korzystające z faktoringu mogą łatwiej zarządzać ryzykiem operacyjnym, a także obniżyć koszty administracyjne związane z działaniami windykacyjnymi. Ryzyko niewypłacalności kontrahenta w branży IT jest stosunkowo wysokie, w związku z czym dobrym rozwiązaniem może być w tym przypadku skorzystanie z faktoringu obejmującego przejęcie ryzyka niewypłacalności przez firmę faktoringową.

Zalety faktoringu

Z czego wynika rosnąca popularność faktoringu? Przede wszystkim z jego licznych zalet, wśród których wymienić należy między innymi:

  • możliwość przeznaczenia pozyskanych środków na dowolny cel;
  • dostępność, ponieważ z faktoringu mogą korzystać zarówno małe, jak i duże firmy, a także podmioty o krótkim stażu działalności;
  • ograniczenie formalności do minimum, co powoduje, że korzystanie z faktoringu jest nie tylko wygodne, ale również szybkie;
  • możliwość wyboru konkretnego rodzaju faktoringu, co pozwala dopasować rozwiązanie do potrzeb firmy.

Podsumowując należy stwierdzić, że faktoring to korzystne rozwiązanie dla branży IT, nie tylko ze względu na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw z tego sektora. Istotna jest bowiem także pomoc w weryfikacji kontrahentów, czy przyjęcie ryzyka ich niewypłacalności.