Doręczanie korespondencji sądowej

korespondencja sadowa

Korespondencja z sądu wysyłana jest do osób, których dotyczy postępowanie sądowe. Co należy zrobić, jeżeli przesyłka sądowa nie zostanie odebrana?

Kto doręcza, a kto odbiera przesyłki sądowe?

Korespondencję sądową, zgodnie z przepisami, może doręczać operator pocztowy, osoby zatrudnione w sądzie lub sądowa służba doręczeniowa. Przesyłki z sądu doręczne są jako polecone za potwierdzeniem odbioru przez adresata. Pismo sądowe może odebrać adresat, a pod jego nieobecność dorosły domownik, administracja domu, dozorca domu lub sołtys. Jeżeli nikt z wymienionych nie podejmie się doręczenia, list pozostawia się w placówce pocztowej. Adresatowi należy przekazać informację o przesyłce (awizo) i warunkach jej odbioru. Jeżeli adresat dwukrotnie nie odbierze awizowanej korespondencji sądowej jest ona zwracana do sądu. Sąd wysyła zawiadomienie do powoda czyli strony, która wniosła pozew. Strona pozywająca ma dwa miesiące na przesłanie do sądu potwierdzenia doręczenia pozwu. Wtedy możliwa jest procedura pod nazwą doręczenie korespondencji komornik – https://www.gliwicekomornik.pl/dokumenty/

Jak wygląda procedura doręczenia korespondencji sądowej przez komornika?

Wniosek o doręczenie przesyłki sądowej składa się do komornika, w którego rewirze mieszka adresat lub jest to miejsce doręczenia. Znaczenie ma tu adres osoby wskazanej w pozwie i miejscowość, w której komornik ma swoją kancelarię.

Komornik powinien osobiście stawić się pod adresem wskazanym przez powoda i doręczyć korespondencję osobie pozwanej. Jeżeli nie uda się doręczyć listu, komornik przeprowadza wywiad środowiskowy z osobami mieszkającymi we wskazanym miejscu lub z sąsiadami. Celem wywiadu jest ustalenie, czy pozwany mieszka pod wskazanym adresem.

Jeżeli komornik zastanie adresata we wskazanym miejscu, musi ją wylegitymować i doręczyć pismo oraz uzyskać potwierdzenie doręczenia. Komornik nie może zostawić przesyłki osobie, która mieszka z pozwanym. Może natomiast zostawić awizo ze wskazaniem adresu kancelarii, gdzie przesyłkę adresat może odebrać w ciągu 14 dni. Jeżeli pozwany tego nie zrobi, korespondencję uznaje się za doręczoną.

Jakie są koszty doręczenia przesyłki sądowej przez komornika?

W przypadku doręczenia komorniczego pobierana jest opłata stała w wysokości 60 złotych. Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy wybranego komornika, do którego składany jest wniosek o doręczenie przesyłki sądowej. Opłata pobierana jest za doręczenie na jeden adres wskazany we wniosku. Doręczenie listu pod inny adres jest możliwe po złożeniu nowego wniosku i wniesieniu opłaty.