Fundusze na rozwój

dotacje unijne

Przynależność Polski do Unii Europejskiej to dla operatywnych Polaków możliwość rozwoju. Unijne prawo sprzyja przedsiębiorcom w pozyskiwaniu funduszy.

Czym są dotacje unijne?

Dotacje unijne to dodatkowe środki finansowe, które może otrzymać przedsiębiorca na rozwój firmy i rozszerzenie jej działalności. Pozyskiwanie dotacji unijnych możliwe jest także w przypadku innych podmiotów nie tylko biznesowych.

Kto może uzyskać dotację ze środków unijnych?

O dotacje w postaci środków pieniężnych na dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich może wnioskować każdy, z wyjątkiem osób prywatnych. Osoba prywatna inaczej fizyczna to taka, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

O pozyskiwanie dotacji unijnych – http://www.fertis.pl/dotacje-unijne/ mogą wnioskować przedsiębiorstwa: małe, średnie i tzw. mikroprzedsiębiorstwa. Beneficjentem mogą być także jednostki samorządu terytorialnego i służby publiczne inne niż administracja. Dotacje przyznawane są instytucjom:

  • ochrony zdrowia
  • wspierającym biznes
  • nauki i edukacji
  • partnerstwa

Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, organizacje społeczne i związki wyznaniowe to kolejna grupa, której są dedykowane środki unijne.

Osoby prywatne mogą z tych funduszy korzystać pośrednio w postaci szkoleń, grantów czy pożyczki na założenie własnej firmy.

Na co można pozyskać unijne dofinansowanie?

Dotacje unijne dla firm związane są z dziedziną, którą zajmuje się beneficjent. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych uzyskane fundusze można przeznaczyć na rozwój firmy, działania zmniejszające bezrobocie czy związane z odnawialnymi źródłami energii.

Unia Europejska finansuje też innowacyjne rozwiązania, projekty badawczo-rozwojowe, badania przemysłowe, tworzenie prototypów opracowywanie nowych technologii i produktów, organizację imprez kulturalnych i sportowych itp.

Przy wnioskowaniu o przyznanie dotacji ważne jest określenie działań, na które środki będą przeznaczone. To pozwoli na wybór odpowiedniego programu operacyjnego.

Biznesplan

Przygotowanie dobrego biznesplanu działalności gospodarczej, na którą beneficjent chce uzyskać dofinansowanie to pierwszy krok procedury. Należy w nim opisać projekt i uzasadnić do czego potrzebne będą dotacje europejskie. W biznesplanie trzeba uwzględnić skutki czyli efekty projektu oraz określić zakres przestrzenny i czasowy jego działania – gdzie i kiedy?

Jakie dofinansowanie można uzyskać?

Najbardziej popularną formą dotacji jest dofinansowanie bezzwrotne. Nie jest to jedyna możliwość. Przyznawane są też kredyty i pożyczki, bony, stypendia, staże, poręczenia.