Ponowne przeliczenie emerytury ze względu na długość życia

emerytura

Emeryci w ostatnim czasie składają wnioski o ponowne przeliczenie świadczeń. Jest to związane z faktem, że Główny Urząd Statystyczny ogłosił tablice dalszego średniego trwania życia. Informacje uwzględniają dane statystyczne, które uwzględnia się podczas ustalania wysokości świadczeń emerytalnych, jakie wypłaca ZUS. Istotne jest to, że nowe dane są korzystne w odniesieniu do obliczania wysokości emerytur. Co warto wiedzieć? Czy każdy może skorzystać z ponownego przeliczenia emerytury?

Ponowne przeliczanie emerytury – co trzeba wiedzieć?

Liczne grono emerytów zastanawia się, jak wygląda ponowne przeliczenie emerytury ze względu na długość życia. Tablice ogłoszone przez GUS są stosowane jako element ustalania wysokości emerytury dla danej grupy uprawnionych. Pamiętajmy o tym, że w tablicach zawarto spadek dalszego średniego trwania życia w każdej kategorii wiekowej. To dla wielu z nas niepokojące informacje, jednakże z drugiej strony mogą być korzystne. Oznaczają bowiem, ze obliczenie emerytury będzie korzystniejsze. Krótszy czas pobierania emerytury może być jednoznaczny z wyższym świadczeniem z ZUS-u.

Kto skorzysta z wnioskowania o przeliczenie?

Czy każdy może skorzystać z przeliczenia emerytury na bazie nowych tablic średniego trwania dalszego życia? Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna – nie każdy skorzysta z takiej opcji. Cezura czasowa w tym wypadku jest wyznaczona datą urodzenia osób pobierających świadczenie, które nabyły prawo do emerytury na nowych zasadach. Tablice mają zastosowanie do emerytów urodzonych do 31 grudnia 1948 roku. To wskazuje, że nowe tablice uwzględniamy w odniesieniu do osób spełniających to kryterium i uzyskujących uprawnienia emerytalne w okresie kwiecień 2021 – marzec 2022.

Kto jeszcze skorzysta z takiego rozwiązania? Ponowne przeliczenie emerytury ze względu na długość życia jest możliwe dla ubezpieczonych, którzy spełnili uprzednio warunki do emerytury ustalonej na nowych zasadach, jednakże nie wystąpili do tej pory o jej przyznanie.

Co warto wiedzieć?

Warto zauważyć, że z przeliczenia skorzystają też inne osoby. Chodzi tutaj o emerytów urodzonych po 31 grudnia 1948, którzy:

  • Posiadają ustalone prawo do nowej emerytury w poprzednich latach, ale uprawnianie są zawieszone z powodu kontynuowania zatrudnienia u pracodawcy, u którego dana osoba pozostawała w stosunku pracy przed terminem uzyskania prawa do świadczenia emerytalnego.
  • Posiadają ustalone prawo do nowej emerytury oraz legitymują się okresem podlegania ubezpieczeniu rentowemu i emerytalnemu po dniu, od którego przyznania uprawnienia emerytalne. Poza tym trzeba skierować wniosek o doliczenie składek na kontro ubezpieczonej osoby, po dacie ustalenia prawa do świadczenia (wniosek składamy do ZUS-u).

Podsumowując warto stwierdzić, że ponowne przeliczenie emerytury ze względu na długość życia jest dostępne dla wielu emerytów, po spełnieniu określonych warunków. Przed przystąpieniem do wnioskowania trzeba dokładnie poznać te kryteria.

Źródło informacji:

poradnikpracownika.pl