Karta pobytu dla cudzoziemca – jak ją uzyskać?

Karta pobytu to bardzo ważny dokument, który daje możliwość legalnego przebywania na terytorium innego kraju każdemu cudzoziemcowi, który się o nią ubiegał i dostał odpowiednie przyzwolenie. Obcokrajowiec musi spełnić kilka wymogów, aby w ogóle zacząć rozpatrywać ten pomysł. O czym mowa? Podpowiadamy.

Karta pobytu – czym jest?

Jeśli interesuje nas karta pobytu dla cudzoziemca w Krakowie, to w poniższym artykule znajdziemy przydatne informacje. Jest to dokument, dzięki któremu każdy obcokrajowiec na podstawie wcześniej wydanego pozwolenia na pobyt, może przebywać na terytorium innego kraju. Karta ta stanowi pełne potwierdzenie tego, że osoba przebywająca w kraju robi to zgodnie z zasadami. Dokument ten jest niezwykle ważny w połączeniu z paszportem, ponieważ stanowi potwierdzenie tożsamości. Dzięki takiemu rozwiązaniu, cudzoziemiec, który jest na terenie innego kraju nie potrzebuje wizy.

Karta pobytu jest dokumentem pobytowym, który daje możliwość podróży do innych państw członkowskich obszaru Schengen. Cudzoziemiec dostaje taką możliwość, jeśli:

  • posiada dokument uprawniający do podróży,

  • jest w stanie uzasadnić warunki planowanego pobytu,

  • posiada odpowiednie fundusze,

  • nie jest uważany za kogoś, kto mógłby stanowić zagrożenie.

Istnieje kilka ważnych rodzajów zezwoleń, należą do nich między innymi:

  • zezwolenie na pobyt czasowy,

  • ochrona międzynarodowa,

  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego.

Jak uzyskać kartę pobytu?

Aby cudzoziemiec mógł starać się o kartę pobytu, musi spełniać pewne wymagania. Należą do nich między innymi wykształcenie oraz własna działalność, która zawsze zostaje poddana odpowiedniej weryfikacji. Ważny element stanowi również zatrudnienie na umowę zlecenie bądź umowę o pracę. Odpowiednim powodem do wydania karty pobytu jest również ślub z obywatelem kraju.

Aby uzyskać kartę, pierwsze kroki trzeba podjąć stosunkowo wcześnie. Cały proces obejmuje wizyty w urzędzie oraz czekanie na pozwolenia. Stosowny wniosek można składać w urzędach wojewódzkich.