Jak założyć IKE?

IKE to obok IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) i PPE (Pracowniczych Planów Emerytalnych) jeden ze sposobów na zabezpieczenie swojego bytu i standardu życia na czas emerytury. Taka forma gromadzenia kapitału absolutnie nie wyklucza się z emeryturą z ZUS i niesie dla jej użytkownika sporo korzyści. Czym dokładnie jest IKE i w jaki sposób można je założyć?

Czym jest IKE?

IKE to Indywidualne Konto Emerytalne, będące suplementem dla sum gromadzonych w ZUS. Głównym założeniem IKE jest regularne gromadzenie kapitału, który może posłużyć jako dodatkowe zabezpieczenie na czas emerytury. Z tego powodu, by wypłacić fundusze zgromadzone na IKE, wymagane jest spełnienie określonych warunków.

Jakie wymagania należy spełnić, żeby wypłacić pieniądze z IKE? Należy:

  • ukończyć 60. lub 55. rok życia (niższy wiek jest możliwy przy wcześniejszym nabyciu praw emerytalnych);
  • dokonać wpłaty w dowolnych pięciu latach od otwarcia rachunku.

Czy to oznacza, że pieniądze z IKE nie mogą zostać wypłacone wcześniej? Nie – istnieje możliwość wcześniejszej wypłaty kapitału, jednak wiąże się ona z mniej referencyjnymi warunkami. Przede wszystkim w takiej sytuacji od wypłaconych pieniędzy przyjdzie nam zapłacić podatek od zysków kapitałowych, natomiast przy wypłacie środków z IKE zgodnie z planem właściciel środków jest zwolniony z tego podatku.

Ile środków można umieścić na IKE w skali roku? Ta suma jest obliczana jako trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia na dany rok. Oznacza to, że wraz z ogólnym wzrostem gospodarczym na naszym koncie IKE możemy umieścić więcej środków. Na rok 2022 maksymalna kwota wpłaty w roku kalendarzowym wynosi 17 766 złotych, co stanowi sumę wyższą o prawie 2 tysiące złotych względem roku poprzedniego.

Jakie formy może przybierać IKE?

Indywidualne Konto Emerytalne nie jest jednolitym produktem finansowym i może przybierać różne formy. Co to oznacza? Osoba, która decyduje się na wpłatę pieniędzy na rzecz IKE, ma do wyboru mniej lub bardziej ryzykowne opcje. Każda z nich ma swoje wady i zalety – opcje wyższego ryzyka kuszą większym zwrotem w czasie emerytury, jednak należy liczyć się z możliwą stratą środków. W przypadku bezpieczniejszych opcji zwrot będzie pewniejszy, ale jego wysokość może się okazać niewielka w stosunku do sumy wpłat.

Jakie opcje ma osoba, która chciałaby zdecydować się na otwarcie IKE? Możliwości jest całkiem dużo i należą do nich przede wszystkim:

  • konto oszczędnościowe;
  • fundusz inwestycyjny;
  • rachunek maklerski.

 W zależności od wybranej opcji należy liczyć się zarówno z możliwością większego zysku, jak i większej straty. Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, która z tych form IKE jest najlepszym rozwiązaniem – zależy to w głównej mierze od preferencji każdej osoby, która otwiera takie konto.

IKE – jak założyć konto tego typu?

Tak jak zdążyliśmy już wspomnieć, IKE nie jest jednolitym produktem finansowym i każdy jego użytkownik może zdecydować się najbardziej odpowiednią dla niego opcję. W związku z tym procedura zakładania IKE będzie się różnić w zależności od tego, jaki konkretny rodzaj IKE wybierzemy.

Odpowiedzmy więc na pytanie, gdzie można założyć IKE? Można to zrobić w takich instytucjach jak:

  • banki;
  • domy maklerskie;
  • powszechne instytucje emerytalne;
  • towarzystwa ubezpieczeniowe;
  • fundusze inwestycyjne.

Niezależnie od wyboru wariantu IKE, tego typu inwestycja to zdecydowanie dobry pomysł. Składają się na to nie tylko oczywiste korzyści wynikające z gromadzenia i pomnażania kapitału, ale także możliwe do uzyskania ulgi podatkowe.