Pomoc dla frankowiczów – jak skutecznie walczyć o swoje prawa?

Kredyty udzielane w walucie obcej to w większości przypadków zobowiązania, które kredytobiorcy zobowiązani są spłacić we frankach szwajcarskich. W związku z powtarzającymi się przypadkami naruszeń, związanymi z warunkami umowy, klienci banków narażeni są na ogromne trudności w spłacie kredytów. Zobowiązania hipoteczne, stanowiące większość zaciągniętych kredytów we frankach szwajcarskich, w zależności m.in. od poziomu stóp procentowych stają się kredytami bardzo trudnymi do spłaty. Z tego względu, biorąc pod uwagę okoliczności podpisywania umów o kredyt we frankach, stwierdza się znaczne nieprawidłowości, mogące być podstawą do tzw. odfrankowienia kredytu.

Pomoc dla frankowiczów – czy jest szansa na efektywną reklamację?

Pierwszy kwartał 2021 roku przyniósł optymistyczne dane, dotyczące orzecznictwa na korzyść frankowiczów. Sądy wydały ponad trzysta wyroków na korzyść kredytobiorców oraz oddaliły ponad 60% wniosków, złożonych przez instytucje bankowe celem apelacji od wyroków pierwszej instancji. Pod koniec 2020 roku, według danych aż 37,5 tysięcy procesów indywidualnych toczyło się przeciwko instytucjom bankowym, udzielającym kredytów w walucie frank szwajcarski.

Podstawowym kryterium, na podstawie którego klienci indywidualni wstępują na drogę sądową, są niedozwolone postanowienia umowne, tworzące obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszające interesy klienta. Jeśli pomoc dla frankowiczów zostanie wdrożona w sposób właściwy, klient ma szansę na pozytywne rozwiązanie problemu.

Jak wygląda pomoc prawna frankowiczom?

Kancelaria dla frankowiczów jest instytucją, która świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie obsługi umów o kredyt hipoteczny. Aby uzyskać wsparcie prawne, wystarczy udać się do kancelarii wraz z dokumentacją dotyczącą zawarcia umowy o kredyt hipoteczny w walucie obcej. Pomoc dla frankowiczów realizowana jest kilkuetapowo i rozpoczyna się od szczegółowej, bezpłatnej analizy warunków dokumentu oraz szans na wygranie sprawy. Pomoc prawna frankowiczom obejmuje złożenie reklamacji do instytucji bankowej oraz dokumentacji, związanej z wszczęciem postępowania sądowego. Tutaj liczy się ogromne doświadczenie oraz konsekwencja.

Kancelaria dla frankowiczów – skorzystaj z pomocy fachowców

W przypadku postepowań sądowych, dotyczących prawidłowości warunków umowy o kredyt hipoteczny, nierzadko konieczne będzie posługiwanie się fachową terminologią, związaną z finansami oraz prawem finansowym. Aby zwiększyć szanse na powodzenie w sprawie warto skorzystać z pomocy prawnej frankowiczom, świadczonej przez doświadczonych prawników.

Wybierając kancelarię dla frankowiczów masz pewność rzetelnej obsługi prawnej, popartej specjalizacją oraz doświadczeniem prawników w konkretnej dziedzinie prawa. Wysokiej jakości pomoc dla frankowiczów bezpośrednio łączy się z efektywnością na sali rozpraw. Zwiększ swoje szanse na wygraną przed sądem, korzystając z pomocy prawnej kancelarii, która ma w swoich osiągnięciach wiele pozytywnie zakończonych spraw związanych z kredytami we frankach.