Czym jest gwarancja bankowa i jakie są jej warunki?

gwarancja

Z większością transakcji zawieranymi przez banki czy instytucje parabankowe, wiąże się pewne ryzyko. Dlatego bardzo często wierzycielom udzielana jest gwarancja bankowa.  Jakie warunki tzreba spełnić by taką otrzymać, a przede wszystkim czym właściwie jest taka gwarancja? Postaramy się to wyjaśnić w poniższym artykule.

Gwarancja bankowa – czym jest?

Gwarancja bankowa to umowa między gwarantem czyli  bankiem i wierzycielem czyli beneficjentem gwarancji. Przy czym wierzycielem może być każdy podmiot czyli przedsiębiorstwo ale także osoba fizyczna która obawia się że należność jaka powstała nie zostanie spłacona w wyznaczonym terminie. Zatem działanie gwarancji jest bardzo proste, jeżeli dłużnik z różnych powodów nie będzie w stanie spłacić swojego zobowiązania to właśnie bank zobowiązany jest do spłaty całości zadłużenia względem beneficjenta gwarancji. Obierając to w inne słowa, ryzyko niewypłacalności zostanie przeniesiona na gwaranta czyli bank.

Warunki udzielenia gwarancji bankowej.

Udzielnie takiej gwarancji zawsze obarczone jest ryzykiem które bierze na siebie bank. Dlatego też zanim otrzymamy w/w gwarancję bank dokona analizy zdolności kredytowej osoby lub przedsiębiorstwa która ubiega się o gwarancję. W sytuacji gdzie zdolność kredytowa okaże się wystarczająca bank zgodzi się na udzielenie gwarancji, czasami zdarza się że bank może zażądać dodatkowej gwarancji. W tym celu możemy zostać poproszeni o złożenie stosownego zastawu w formie pieniężnej, poręczenia, czy zastawu hipoteki.

Wydawać by się mogło że uzyskanie gwarancji jest skomplikowane, ale w praktyce opiera się na bardzo prostej zasadzie. Jeżeli dłużnik nie jest w stanie spłacić zaciągniętego zobowiązania w terminie, bank wypłaci kwotę gwarancyjną beneficjentowi a sam bank ściągnie z dłużnika należność ustanowioną w zabezpieczeniu.

W jakich sytuacjach gwarancja jest stosowana?

Do tej pory to przedsiębiorstwa najchętniej korzystały z zabezpieczeń w formie gwarancji bankowej, coraz częściej zdarza się że korzystają z niej także osoby fizyczne które zabezpieczają w ten sposób np. kredyt. Posiadanie gwarancji kredytowej w przedsiębiorstwie poprawia naszą wiarygodność względem nowych kontrahentów, a także bywa warunkiem koniecznym do otrzymania pożyczki.

Jak już pisaliśmy, uzyskanie gwarancji wymaga posiadanie dobrej zdolności kredytowej i spełnienia warunków który wymagać będzie od nas bank. Cena usługi gwarancji ustalana jest indywidualnie, na podstawie analiz finansowej naszego przedsiębiorstwa czy nas samych. A przybiera formę prowizji od udzielonej kwoty kredytu czy zabezpieczenia finansowego naszych usług.

Dlatego też, im lepsze zabezpieczenie a także wysoką zdolność kredytową będziemy posiadać tym lepsza warunkowo będzie nasza gwarancja bankowa. Z kolei większa kwota gwarancyjna oznacza, że w razie braku spłaty od dłużnika, wierzyciel otrzyma większą część powstałej zaległości. Jak widać nie bez powodu gwarancja bankowa cieszy się rosnącą popularnością, bowiem jest ona prostym sposobem zabezpieczania spłaty należności.