Oprogramowanie do zarządzania produkcją – czy sprawdzi się w pracy hybrydowej?

zarzadzanie produkcja

Zarządzanie firmą to wyjątkowo trudne wyzwanie. Na poziom skomplikowania tego procesu wpływ ma przy tym wiele czynników. Do najważniejszych należy złożoność organizacji oraz wieloaspektowość realizowanych przez nią zadań. Z punktu widzenia wielu przedsiębiorstw duże problemy wynikają również z konieczności wprowadzenia hybrydowego modelu pracy. Współczesne oprogramowanie jest jednak w stanie sprostać nawet najtrudniejszym warunkom oraz najbardziej skomplikowanym procesom. Istotnym wsparciem dla przedsiębiorstw produkcyjnych może stać się system zarządzania produkcją, który umożliwi wykorzystanie wszystkich zasobów.

Zarządzanie produkcją: oprogramowanie wspierające biznes

W dzisiejszej sytuacji rynkowej niemal żaden przedsiębiorca nie wyobraża sobie prowadzenia biznesu bez wykorzystania różnego typu oprogramowania komputerowego. To jest w stanie wspierać bardzo różnorodne sektory działania. Wbrew pozorom nie ogranicza się wyłącznie do typowo biurowych celów, ale odnosi się również do najbardziej złożonych i wymagających procesów.

Szczególną rolę odgrywają systemy klasy MES (ang. Manufacturing Execution System – system zarządzania produkcją), dostarczane przez firmy takie jak katowicki Kotrak – https://kotrak.com/pl/oferta/kotrak-mes/. Umożliwiają planowanie i realizację zróżnicowanych zadań przez działy produkcji. W szerszym kontekście pozwalają natomiast na efektywne wykorzystanie wszystkich zasobów oraz optymalne planowanie procesów produkcyjnych.

Czym zajmuje się oprogramowanie MES?

Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie produkcją bazują z jednej strony na dokonaniach współczesnych technologii informatycznych, z drugiej wykorzystują natomiast dorobek automatyki przemysłowej i innych obszarów wiedzy. Dzięki temu są w stanie współpracować z wieloma urządzeniami, w tym również tymi, których praca jest kluczowa dla właściwego funkcjonowania całego podmiotu. System zarządzania produkcją może m.in.:

  • wspierać planowanie produkcji,

  • monitorować stan realizowanych zadań,

  • nadzorować stan maszyn, wykrywać potencjalne błędy,

  • wspierać system kontroli jakości,

  • magazynować dane i przesyłać je do odpowiednich systemów,

  • dbać o kwestie serwisowe,

  • wspierać obieg informacji i dokumentacji.

Zarządzanie produkcją: program w szerszym środowisku

Systemy klasy MES sprawdzają się najlepiej w zdecydowanie szerszym ujęciu. Najczęściej system zarządzania produkcją jest jednym z modułów oprogramowania ERP (ang. Enterprise Resource Planning – zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa). Wdrożenie takich narzędzi umożliwia kompleksowe zarządzanie wszystkimi procesami zachodzącymi w firmie.

Takie oprogramowanie pozwala na automatyzację większości procesów i usprawnienie obiegu informacji oraz dokumentów. Dzięki temu realizacja bieżących działań oraz planowanie w zróżnicowanych horyzontach czasowych są zdecydowanie łatwiejsze, co pozwala na osiąganie zdecydowanie lepszych rezultatów.

System zarządzania produkcją w pracy hybrydowej

Przedsiębiorstwa produkcyjne standardowo kojarzą się ze stosunkowo niewielką elastycznością i koniecznością realizowania niemal wszystkich działań na miejscu, w siedzibie firmy. Dzięki wykorzystaniu oprogramowania MES nie zawsze musi tak jednak być.

Wiele aspektów pracy podejmowanych w firmach tego typu można realizować również zdalnie. System zarządzania produkcją pozwala przede wszystkim na monitorowanie stanu prac (w tym również stanu urządzeń czy realizacji zadań przez pracowników) z dowolnego miejsca.

W połączeniu z innymi narzędziami, takimi jak systemy ERP czy narzędzia Business Intelligence, umożliwia przy tym na skoordynowane zarządzanie najważniejszymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstwa bez konieczności fizycznej obecności znacznej części pracowników.