Komunikacja w biznesie

Komunikacja

Współczesny świat sprawia, że różne państwa i społeczeństwa są ze sobą powiązane zależnościami zarówno ekonomicznymi jak i politycznymi. Bardzo duża liczba instytucji czy to państwowych czy prywatnych działa nie tylko w zasięgu lokalnym, ale i przede wszystkim globalnym. Praca w tego typu firmach i instytucjach oparta jest nie tylko na doskonałej biegłości językowej, ale też znajomości realiów dzisiejszego biznesu oraz kompetencji międzykulturowych, dzięki którym można umiejętnie i z szacunkiem komunikować się z innymi społeczeństwami. Studiowanie na kierunku komunikacja międzykulturowa w biznesie sprawia, że absolwentom otwiera się furtka w nawiązywaniu relacji międzynarodowych.

Komunikacja międzykulturowa w biznesie – dlaczego warto studiować ten kierunek?

Studia są bardzo ważnym okresem w życiu, ponieważ służą one nie tylko do nabycia określonej wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim możliwości ich wykorzystania na rynku pracy. Wybór studiów nie może być dyktowany tylko i wyłącznie własnymi preferencjami, ale także możliwościami po ich ukończeniu, by stanowiły one przepustkę do świata biznesu. Jednym z takich kierunków jest komunikacja międzykulturowa w biznesie. To okazja do praktycznego nabywania kompetencji językowych i komunikacyjnych, niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej do pokonywania wszelkich wyzwań zawodowych.

Studia te zapewniają specjalistyczne kursy np. z negocjacji międzykulturowych czy komunikacji w biznesie, dzięki którym studenci przygotowują się do zarządzania oraz negocjacji w środowisku międzykulturowym. Kierunek ten pozwala na rozwój kompetencji miękkich, które pozwalają na efektywną pracę zespołową oraz na progres w kompetencjach międzykulturowych, dzięki którym komunikowanie się z innymi ludźmi, pochodzących z różnych kultur nie będzie stanowiło żadnej trudności. Studia te umożliwiają wyjazd na rok do jednej z partnerskich uczelni, gdzie można rozwinąć własne umiejętności w międzynarodowym zespole czy to we Włoszech czy Portugalii. W trakcie studiów realizowane są takie kursy jak wprowadzenie do komunikacji międzykulturowej, warsztaty antydyskryminacyjne, wprowadzenie do makro i mikroekonomii, podstawy prawa, negocjacje międzykulturowe czy oprogramowanie komunikacyjne.

 

Gdzie mogą pracować absolwenci tego kierunku?

Po ukończeniu studiów z komunikacji międzykulturowej można podjąć staranie się o posadę w takich miejscach jak firmy i organizacje międzynarodowe, poszukujące specjalistów z dziedziny języka biznesu lub komunikacji międzykulturowej; firmy i organizacje międzynarodowe zatrudniające menedżerów, konsultantów biznesowych i specjalistów ds. handlu zagranicznego i współpracy międzynarodowej; instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej; instytucje kulturalne, agencje filmowe, galerie, muzea, które współpracują z międzynarodowymi instytucjami; media – redakcje gazet, portale internetowe, TV, radio – zainteresowane umiejętnościami z zakresu specjalistycznego biznesowego języka; biura spraw zagranicznych instytucji administracji państwowej, samorządu terytorialnego, utrzymujące kontakty międzynarodowe oraz różne ministerstwa (spraw zagranicznych, gospodarki, kultury) i agencje rządowe.