Gwaranacje24.pl w nowej odsłonie i z płatnościami bezgotówkowymi.

Gwaranacje24.pl w nowej odsłonie i z płatnościami bezgotówkowymi.

Od czerwca br. przedsiębiorcy biorący udział w przetargach opartych na prawie zamówień publicznych zyskali alternatywę wobec wadium wpłacanego w gotówce. Dzięki zmodernizowanemu portalowi gwarancje24.pl firmy mogą zakupić gwarancję wadialną całkowicie online – za pomocą płatności elektronicznych. Nowe rozwiązanie pozwoli skrócić czas pozyskania gwarancji wadialnej i obniżyć koszty jakie musi ponieść firma startująca w przetargach.

Gwarancja wadialna oferowana przez Gwarancje24.pl to produkt ubezpieczeniowy dedykowany firmom startującym w przetargach opartych o prawo zamówień publicznych. Przedsiębiorca zamiast wpłacać pełną sumę wadium jednorazowo reguluje niewielką kwotę składki określoną w umowie z gwarantem. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma obniża koszty startu w przetargach, co pozwala na poprawę jej płynność finansowej i jednoczesne uczestnictwo w większej liczbie postępowań przetargowych.

W ramach nowej odsłony portalu udostępniono nowe funkcjonalności.

Jedną z nich jest możliwość zlecenia przygotowania przez pracowników serwisu dokumentów niezbędnych do pozyskania gwarancji wadialnej na podstawie przesłanego pliku SIWZ z informacjami o przetargu. Rozwiązanie to dedykowane jest przede wszystkim tym przedsiębiorcom, którym zależy na skróceniu czasu niezbędnego, by otrzymać gwarancję. Nowa usługa daje także pewność eliminacji potencjalnych błędów formalnych w gwarancji. Błędy te są jedną z głównych przyczyn odrzucenia ofert przez zamawiających.

Co więcej, Gwaranacje24.pl jako pierwsze w Polsce umożliwiają zakupu gwarancji wadialnej bezgotówkowo – za pomocą płatności elektronicznych. Funkcjonalność ta pojawiła się dzięki współpracy z platformą Przelewy24.pl.

Możliwość wygenerowania wniosku przez platformę internetową oraz funkcja płatności elektronicznych sprawiają, że Gwarancje24.pl to pierwszy w Polsce serwis, gdzie można dopełnić wszystkich formalności związanych z zabezpieczeniem oferty przetargowej całkowicie online.

Partnerem ubezpieczeniowym serwisu jest Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA S.A..