Polski Bank Apeksowy zaskarży KNF za utrudnienia w rozpoczęciu działalności!

Polski Bank Apeksowy przygotowuje skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przewlekłość postępowania Komisji Nadzoru Finansowego ws. udzielenia mu zgody na rozpoczęcie działalności.

Co dalej z PBA?

KNF w ciągu jednego miesiąca, czyli do 28 grudnia 2018 r., obowiązana była rozpatrzeć nasz wniosek o zgodę na rozpoczęcie działalności, ale po raz kolejny nie dotrzymała ustawowego terminu przesuwając tę datę na 28 lutego 2019. To skłania nas do złożenia skargi na przewlekłość postępowania. Jest ona obecnie przygotowywana przez prawników – powiedziała prezes PBA, Anna Zwierzchowska.

W efekcie ponad 40 banków spółdzielczych może zostać zmuszonych do powrotu w kręgi PBS. Dodatkowym zagrożeniem może być fakt uruchomienia obowiązującego od niedawna przepisu, o przejęciu banków za złotówkę. Rzecznik KNF poinformował, że w ocenie Komisji nie ma podstaw do kontroli zaskarżonej decyzji – a wszelkie działania z pewnością nie są wynikiem opieszałości.

Oczekiwanie na decyzję KNF

Zgodnie z przepisami, prezes PBA wystąpiła o ponaglenie decyzji KNF – która, jeśli nie uczyni tego w ciągu 7 dni to bank złoży skargę do WSA. Jej opinią jest to konieczne, bo odmawiając zgody bankowi KNF wprowadza chaos, który dotyka 40 banków spółdzielczych znajdujących się od 1 stycznia 2019 roku, poza strukturami PBA lub Banku BPS.

Na mocy znowelizowanej ustawy Prawo bankowe, KNF wstrzymując się z wydaniem nam zgody na rozpoczęcie działalności dąży do zastosowania przepisów umożliwiających przejęcie banku za złotówkę. Co prawda, nie jest to automatyczne, ale wprowadza ogromny chaos i niepewność w działalności banków spółdzielczych” – wskazała Prezes.

Jednocześnie zaprzeczyła, jakoby PBA nie spełniał wymogów Komisji na rozpoczęcie działalności. Podkreśliła, że podczas kontroli KNF w siedzibie Banku Apeksowego – pracownicy KNF stwierdzili, że bank zrealizował wszelkie stawiane wymogi, zgodnie z Uchwałą o nadzorze nad bankami.

Przypomnijmy, że działanie Polskiego Banku Apeksowego ma skupiać się wyłącznie na świadczeniu usług, na rzecz zrzeszonych banków spółdzielczych. Tyczy się to zarówno obsługi finansowej, realizacji roszczeń, obsługi prawnej czy gospodarowania nadwyżką środków pieniężnych banków spółdzielczych, ale również zapewnieniu odpowiednich warunków do utrzymania płynności w zrzeszeniu.


źródło: ISBnews