Miesięcznik Finansowy BANK i Nowoczesny Bank Spółdzielczy łączą się. Od stycznia nowe wydanie

W styczniu 2019r. ukaże się pierwsze wspólne wydanie „Miesięcznika Finansowego BANK” oraz „Nowoczesnego Banku Spółdzielczego”. Pomysł połączenia obu miesięczników zrodził się po to, by dążyć do pełnej synergii i wykorzystać potencjał obu redakcji, ich zaplecza eksperckiego oraz budowanych latami relacji z rynkiem finansowym. Pismo ma być uniwersalne dla całego środowiska finansowo-bankowego w Polsce. Wydawca- Centrum Prawa Bankowego i Informacji wprowadza również nową politykę cenową – pismo będzie znacznie tańsze: 14,90 zł za wydanie papierowe oraz 8,99 za wydanie elektroniczne.

– Nowy, rozbudowany miesięcznik będzie nadal pismem dla ekonomistów, bankowców, naukowców i studentów uczelni ekonomicznych oraz dla wszystkich innych osób interesujących się finansami i sposobami na pomnażanie oszczędności. Będzie uzupełniony nie tylko o problematykę bankowości spółdzielczej, ale także m.in. o sposoby finansowania inwestycji przez samorządy czy informacje o najnowszych unijnych przepisach. Pisma od lat są znane także ze swoich prestiżowych rankingów: IT@BANK, „Największe banki w Polsce”, czy „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze” – mówi Stanisław Brzeg-Wieluński, redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK”.

Wsparcie programów edukacji ekonomicznej

Ambicją redakcji jest także praktyczne wspieranie programów edukacji ekonomicznej m.in. poprzez pokazanie pracy ekspertów PTE, PAN, GPW, NBP, ZBP, Sektorowej Rady ds. Kompetencji WIB oraz innych instytucji sektora publicznego i prywatnego zaangażowanego w tę tematykę.

źródło: Centrum Prawa Bankowego i Informacji