Wzrosną prowizje od transakcji zagranicznych dla kart firmowych w PKO BP!

Credit cards stacked, old credit cards in brown and blue color

Od 7 stycznia br. klientów PKO BP z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw czekają zmiany w zasadach rozliczania transakcji zagranicznych, kartami z logo Visy. Prowizja od płatności w walutach obcych wzrośnie z obecnych 2 proc. do 3,5 proc. Bank swoją decyzję tłumaczy koniecznością dostosowania się do poziomu obowiązującego klientów z innych segmentów.

Zmiany dla klientów firmowych PKO BP
15 grudnia 2018 roku, instytucja wprowadziła zmiany w zasadach rozliczania płatności w walutach obcych kartami Visa. Odtąd transakcje przeliczane są bezpośrednio na złote po kursach organizacji płatniczych. Wbrew pozorom jest to korzystna zmiana, bo kursy te obecnie są atrakcyjne i często zbliżone do tych oferowanych przez najlepsze kantory internetowe w Polsce. Niestety – w wyniku zapowiedzianej przez PKO BP podwyżki prowizji, efekt tej zmiany zostanie zniwelowany do minimum.

Na szczęście, dużą część kosztów związanych z transferami zagranicznymi, klienci banku mogą ograniczyć korzystając z kart walutowych. PKO BP oferuje przedsiębiorcom z segmentu małych i średnich firm, karty do rachunków pomocniczych prowadzonych w euro i dolarach. Z kolei użytkownicy indywidualni mają do dyspozycji karty wielowalutowe, które automatycznie wykrywają walutę transakcji i rozliczają ją z odpowiedniego konta bankowego, m.in. w euro, dolarach, funcie czy franku szwajcarskim.\