Już jest! Nowy bank hipoteczny na rynku. KNF wydała zgodę

Komisja Nadzoru Finansowego na pierwszym w tym roku posiedzeniu, jednogłośnie wydała pozwolenie na rozpoczęcie działalności należącego do spółki akcyjnej ING Bank Śląski S.A. – ING Banku Hipotecznego. Członkowie KNF podali również powody takiej decyzji.

Bank spełnia wszelkie wymogi […]
Zezwolenie na istnienie banku zostało wydane już w styczniu 2018 roku. Wtedy też Komisja zatwierdziła statut oraz skład pierwszego zarządu spółki, na czele z prezesem Mirosławem Bodą. Co ciekawe, ING posiadał już pod swoimi skrzydłami bank hipoteczny w Polsce, ale nieoczekiwanie z niego zrezygnował. Teraz ponownie dołączy do grona instytucji, które prowadzą taką formę działalności. Oprócz ING są to także mBank, PKO BP oraz Pekao.

W ostatecznym komunikacie czytamy, że: KNF stwierdziła, że ING Bank Hipoteczny SA spełnia wymogi określone w art. 36 ust 3 ustawy Prawo bankowe, wobec czego nie zachodzą przesłanki, które nie pozwalałyby udzielić zezwolenia na rozpoczęcie działalności, przez ten bank.

Czym będzie zajmować się ING Bank Hipoteczny?
Głównym zadaniem podmiotu będzie emisja długoterminowych listów zastawnych – których podstawę stanowią wierzytelności, z tytułu kredytów hipotecznych nabywanych od ING Banku Śląskiego oraz innych instytucji. Kapitał zakładowy banku wynosić będzie prawdopodobnie 50 mln zł.

W skład pierwszego zarządu zatwierdzonego przez KNF wchodzą: Mirosław Boda – Prezes Zarządu, Jacek Frejlich – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów, a także Roman Telepko – Wiceprezes Zarządu ds. Ryzyka. ING Bank Śląski od 1994 roku notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jego akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

źródło: KNF