Pierwszy polski fintech z licencją AIS. Kontomatik otrzymał pozwolenie na dostęp do rachunków bankowych

Cryptocurrency Fintech Theme with man using a tablet in a chair

Kontomatik, jako pierwszy fintech w Polsce uzyskał licencję AIS (Account Information Services), która umożliwi – po wdrożeniu dyrektywy PSD2 – świadczenie w Unii Europejskiej wyspecjalizowanych usług finansowych. Wywodząca się z Polski firma działa obecnie na 12 rynkach i umożliwia dostęp do informacji o rachunkach z ponad 130 banków z całego świata.

Licencja AIS (dot. usług dostępu do informacji o rachunku), którą firma otrzymała od Banku Litwy umożliwia dostęp do rachunków płatniczych i danych transakcyjnych klientów banków z Unii Europejskiej. Dzięki temu Kontomatik będzie mógł na szeroką skalę dostarczać instytucjom finansowym usługi oparte na analizie i przetwarzaniu danych bankowych.

Uzyskanie licencji AIS to dla nas ważny krok do pełnego wykorzystania możliwości, które daje dyrektywa PSD2 i nowy etap rozwoju firmy – mówi Piotr Warsicki, prezes Kontomatik. – Wymogi formalne licencji są bardzo rozbudowane i zbliżone do tych, które należy spełnić przy pełnej licencji instytucji płatniczej. Żeby uzyskać licencję Kontomatik musiał zmienić model działania, wg którego spółka funkcjonowała od 10 lat i spełnić szereg wymogów, np. kapitałowy i związany z zapewnieniem gwarancji bankowej. Planujemy rozszerzenie licencji o kolejne obszary usług płatniczych. Wprowadzone obecnie zmiany i inwestycje były konieczne do przyśpieszenia rozwoju spółki – dodaje Piotr Warsicki.

Usługi dla banków i firm pożyczkowych
Głównym przedmiotem działalności Kontomatik są usługi dla banków i firm pożyczkowych. Polegają na dostarczaniu informacji z rachunków klientów ubiegających się o pożyczki i kredyty. Spółka, korzystając z technologii Machine Learning, ułatwia budowanie profili zachowań finansowych konsumentów. To jeden z elementów wykorzystywany przy ocenie wiarygodności kredytowej klienta i ułatwia proces podjęcia decyzji o przyznaniu kredytu. Rozwiązania stosowane przez Kontomatik umożliwiają automatyczny dostęp do danych o płatnościach, działający w trybie „tylko do odczytu”, przyznawany wyłącznie za zgodą użytkownika. Pozwala to na natychmiastową cyfrową weryfikację tożsamości klienta i pobranie danych o realnych operacjach finansowych.

Kontomatik operuje na 12 rynkach i umożliwia dostęp do informacji o rachunkach z ponad 130 banków na całym świecie. Dzięki technologii opracowanej przez firmę, klienci dokonali już ponad 8 milionów pomyślnych importów danych. Kontomatik, który powstał w 2009 r. w Polsce jest znany m.in. z tego, że prowadzi Kontomierz.pl, popularną platformę do zarządzania finansami osobistymi. Obecnie Kontomatik wchodzi w skład niemieckiej grupy Kreditech.

źródło: Kontomatik