98% akcjonariuszy za podwyższeniem kapitału SGB-Banku

98% akcjonariuszy za podwyższeniem kapitału SGB-Banku

W dniu 10 grudnia br. w Poznaniu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SGB-Banku S.A. Jedną z najważniejszych decyzji było podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Banku o 100 milionów złotych. Za uchwałą głosowało ponad 98% akcjonariuszy. Pozyskane środki umożliwią realizację planów kapitałowych Banku na lata 2019-2022 oraz realizację strategii Banku w zakresie wzrostu funduszy własnych.

Akcjonariusze podjęli również uchwałę dotyczącą ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej SGB-Banku na kadencję 2019-2022. Przyszła Rada będzie pracowała w 9-osobowym składzie. Zostały też podjęte uchwały dotyczące „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej i Zarządu SGB-Banku” oraz „Procedury oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej SGB-Banku”.


źródło: SGB-Bank S.A.