Brak zgody KNF na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy

Trzecie zrzeszenie banków spółdzielczych, PBA nie rozpocznie działalności – tak zadecydowała Komisja Nadzoru Finansowego, która uzasadniła swoją decyzję: brakiem należytego przygotowania organizacyjnego. Polski Bank Apeksowy zrzesza 56 banków spółdzielczych. W głosowaniu brało udział siedmiu członków KNF – za odmową zezwolenia głosowało czterech z nich, trzech było przeciw.

Długa lista niezrealizowanych warunków

W komunikacie wydanym przez KNF możemy przeczytać, że zezwolenie na rozpoczęcie działalności przez PBA nie może zostać wydane. Komisja uznała, że instytucja nie posiada należytego przygotowania organizacyjnego do rozpoczęcia działalności. Po za tym nie dysponuje odpowiednimi warunkami do przechowywania środków pieniężnych i innych wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej oraz nie spełnia warunków określonych w decyzji, o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku.

Jednocześnie KNF podkreśla, że banki spółdzielcze wchodzące w skład Polskiego Banku Apeksowego mogą podjąć działania zmierzające do zrzeszenia się w obecnie funkcjonujących zrzeszeniach BPS oraz SGB i tym samym przystąpienia do Systemów Ochrony Instytucjonalnej. Mają prawo również wystąpić do KNF o zezwolenie na prowadzenie samodzielnej działalności – poza zrzeszeniami (banki spółdzielcze, których fundusze własne stanowią równowartość w złotych, co najmniej 5 mln euro).

W listopadzie 2017 roku, KNF wydała zgodę

Warto wspomnieć, że w zeszłym roku, KNF nie widziała żadnych przeszkód w utworzeniu PBA. Wniosek w tej sprawie zgłosiło 56 banków spółdzielczych, co tym samym stawiało instytucję, obok PBS oraz SGB, jako trzecie zrzeszenie banków spółdzielczych na polskim rynku.

Polski Bank Apeksowy miał być nietypowym bankiem detalicznym – bez posiadania stacjonarnych placówek i prowadzenia działalności komercyjnej. Jego funkcjonowanie miało skupiać się wyłącznie na świadczeniu usług, na rzecz banków spółdzielczych, które wchodziły w jego skład – a więc: realizacji rozliczeń, obsługi prawnej i finansowej zrzeszenia czy też zagospodarowania nadwyżek środków pieniężnych.

SGB i PBS nadal na świeczniku

Władze PBA podkreślały, że istniejące dotąd zrzeszenia spółdzielcze skupiały się wyłącznie na wzmocnieniu własnych struktur kosztem banków członkowskich. Dlatego w odróżnieniu od nich, nowa instytucja miałaby pełnić rolę służebną wobec swoich członków.

Decyzja kończy pewien etap rozmów tyczących się kształtu sektora bankowości spółdzielczej. W najbliższej przyszłości KNF odnotowuje chęć umocnienia PBS oraz SGB, a także istniejących IPS-ów, których działalność została pozytywnie przyjęta przez rynek, uczestników systemu, nadzorcę i regulatora.


źródło: KNF