Tydzień Przedsiębiorczości 2018 w Radomsku z udziałem ESBANKU

Edukacja ekonomiczna lokalnej społeczności, w tym promowanie przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży, to ważny obszar Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w ESBANKU Banku Spółdzielczym. Dlatego też kolejny rok z rzędu Bank znalazł się wśród uczestników lokalnej odsłony projektu „Otwarta firma” w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

W ramach XI już Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, odbywającego się w dn. 12-18 listopada 2018 r., pracownicy Banku spotkali się z uczniami klasy matematycznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku. Centralę ESBANKU Banku Spółdzielczego odwiedzili natomiast członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego „Młodzież dla Europy” przy PSP nr 7 w Radomsku.


Dyrektor Regionu Dorota Sujka, Kierownik Filii Rafał Dębski, Doradca Klienta Korporacyjnego Tomasz Pełka oraz Arleta Węgrzyńska, Pracownik ds. PR, przybliżyli młodzieży zagadnienia związane z bankowością. Opowiedzieli także o specyfice pracy w instytucji bankowej, wymaganiach wobec kandydatów oraz o predyspozycjach do zawodu bankowca.

Zgodnie z założeniami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, Projekt „Otwarta Firma” ma na celu pomoc młodym ludziom w podjęciu decyzji o dalszej ścieżce edukacyjnej i zawodowej, w tym o związaniu zawodowej przyszłości z rodzinną miejscowością. Wpisuje się także w bliską sektorowi polskich banków spółdzielczych oraz ESBANKOWI Bankowi Spółdzielczemu edukację, aktywizację i rozwój lokalnej społeczności.