Bankowość spółdzielcza a 100-lecie niepodległej Ojczyzny

Poland Flag 3D Rendering on Blue Sky Building Background

Dziś, 11 listopada obchodzimy rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach Rzeczpospolita odrodziła się na nowo. Dopiero po zakończeniu I wojny światowej i upadku trzech mocarstw: Rosji, Niemiec i Austro-Węgier, możliwe stało się odtworzenie niepodległego Państwa Polskiego. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała misję utworzenia rządu Józefowi Piłsudskiemu.

Ruch spółdzielczy, który rozwijał się na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, bez wątpienia przyczynił się do zachowania polskości pod zaborami. Prekursorami polskiej spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej w zaborze pruskim, czyli na terenie Wielkopolski, byli Karol Marcinkowski oraz księża Augustyn Szamarzewski i Piotr Wawrzyniak. W zaborze austriackim na polu spółdzielczości działał Franciszek Stefczyk, a w zaborze rosyjskim Edward Abramowski.

Jeden wspólny cel
Wszystkie spółdzielnie oszczędnościowo- pożyczkowe, pomimo wielu form organizacyjnych w poszczególnych zaborach, miały jeden ważny cel- integrowanie wysiłków na zasadach samopomocy w walce z lichwą oraz utrzymanie polskiego stanu posiadania. Na ziemiach zaboru pruskiego, polskie spółdzielnie charakteryzowały się jednolitością pod względem organizacyjnym. Spółdzielczość polska pod zaborem pruskim posiadała także bardzo silny charakter edukacyjny i odgrywała bardzo ważną rolę w walce z germanizacją. Nieprzyjazny Polakom kanclerz Otto Bismarck ogłosił akcję kulturkampfu. Usunięto język polski ze szkół. Polaków mieszkających w innych zaborach najbardziej zbulwersowały wydarzenia z lat 1901 – 1902 w szkole we Wrześni. Maria Konopnicka na znak protestu napisała wtedy słynną „Rotę”.

Prężnie rozwijająca się spółdzielczość w Wielkopolsce rozwijała także solidaryzm społeczny, różne formy samopomocy, współpracy i współdziałania. Dążyła do modernizacji gospodarczej i społecznej, podniesienia poprzez wspólną działalność gospodarczą poziomu życia ekonomicznego warstw najniżej położonych w hierarchii społecznej.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, społeczeństwo stanęło przed trudnymi problemami odbudowy kraju oraz przyśpieszania procesów scalania poszczególnych dzielnic, należących przez ponad wiek do państw zaborczych. W tych trudnych działaniach z wielkim zaangażowaniem i oddaniem uczestniczyła też spółdzielczość bankowa. Jesteśmy dumni, że dzielnie, choć nie orężem, walczyła o polskość, a po roku 1918 aktywnie przystąpiła do jej odbudowy.

źródło: https://www.sgb.pl/bankowosc-spoldzielcza-a-100-lecie-niepodleglej-ojczyzny/