Projekt ,,maTEMATYKA INNOWATYKA” realizowany z udziałem Banku Spółdzielczego w Limanowej

7 listopada 2018r. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Limanowej uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Banku, w ramach projektu ,,maTEMATYKA INNOWATYKA”.

Bank Spółdzielczy w Limanowej wsparł projekt Lokalnej Grupy Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska”, którego celem jest zwiększenie wiedzy matematycznej wśród młodzieży i doskonalenie umiejętności logicznego myślenia. W ramach współpracy przedstawiciel Banku uczestniczy w cyklu spotkań z uczniami klas 7-8 szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych, podczas których omawia tematykę produktów bankowych.

IMG_2156.jpg

Jak jest różnica pomiędzy kredytem a pożyczką, lokatą a innymi sposobami oszczędzania? To tylko niektóre zagadnienia, które zostały omówione przez Zofię Szewczyk, Dyrektora Handlowego Banku, podczas już drugiego spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 3 w Limanowej. Młodzież zadawała wiele pytań oraz angażowała się w udzielanie odpowiedzi w konkursie, który przeprowadziła Sabina Załupska – Kierownik Zespołu Koordynacji Działalności Handlowej Banku.

IMG_2175.jpg

Mamy nadzieję, że spotkanie było ciekawym doświadczeniem i przyczyni się do świadomego korzystania z produktów bankowych.