Chmura Krajowa – milowy krok w cyfryzacji polskiej gospodarki

Cloud computing technology concept with white fluffy clouds next to the laptop. Mans hands typing the the keyboard uploading data, on a wooden table.

To już pewne! Powstanie spółka technologiczna, będąca operatorem Chmury Krajowej, która oferować będzie usługi związane z przechowywaniem i zdalnym przetwarzaniem danych. Porozumienie w sprawie spółki zostało podpisane we wtorek 30 października przez PKO Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju. Zadaniem Chmury Krajowej będzie stymulowanie rozwoju innowacji w polskich przedsiębiorstwach oraz umożliwienie optymalizacji procesów związanch z budowaniem nowoczesnej administracji publicznej.

– Nasze zaangażowanie w projekt Chmury Krajowej to kolejny etap transformacji cyfrowej, która jest kluczem do realizacji strategii PKO Banku Polskiego „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”. Jako pierwszy klient nowej spółki chcemy być przykładem dla innych firm i instytucji, pokazując, że biznes można z powodzeniem rozwijać w chmurze. Wzrost wykorzystania usług chmurowych jest nieuniknionym trendem światowym. Dotyczy on także polskich przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Im wcześniej i lepiej przygotujemy lokalne, bezpieczne i nowoczesne rozwiązania w tym zakresie, tym większe korzyści możemy odnieść zarówno na poziomie poszczególnych podmiotów, jak i całej gospodarki – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

– Cyfryzacja to jeden z kluczowych trendów obecnej rewolucji technologicznej, która zaczyna decydować o wszystkim: od konkurencyjności gospodarki przez rozwój małych i średnich firm, czy zarządzanie miastem po usługi medyczne. Oparcie usług cyfrowych o nowoczesną i lokalną infrastrukturę to większe bezpieczeństwo oraz niższe koszty dla biznesu i administracji. W krajach, w których rozwinięte są usługi chmurowe, idzie za nimi szybki wzrost zaawansowania technologicznego gospodarki – dodał Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Chmura Krajowa –najważniejsze dane w jednym miejscu
Nowa spółka technologiczna świadczyć będzie kompleksowe usługi przechowywania i przetwarzania danych w modelu subskrypcyjnym. Ponadto oferować będzie usługi laaS (ang. – Infrastructure as a Service), PaaS (ang. – Platform as a Service) oraz  SaaS  (ang. – Software as a Service). IaaS to usługi udostępnienia infrastruktury IT, w szczególności mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej. PaaS są usługami udostępnienia kompletnej platformy IT niezbędnej do uruchomienia aplikacji biznesowych, w szczególności baz danych (w tym blockchain), serwerów aplikacyjnych, serwerów web i zaawansowanych narzędzi analitycznych. SaaS to z kolei usługi udostępnienia zainstalowanego w chmurze oprogramowania realizującego określone funkcje biznesowe, np. pakietu biurowego czy systemu do obsługi kadrowej.

Oprócz tego Chmura Krajowa będzie świadczyła usługi z zakresu wsparcia, migracji oraz transformacji architektury IT jak również usługi bezpieczeństwa zarówno dla przedsiębiorców, jak i instytucji publicznych. PKO Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju, dążąc do powołania spółki jeszcze w tym roku, obejmą w niej po 50 proc. udziałów. W I kw. 2019 r. planowane jest zaoferowanie pierwszych usługtypu IaaS i PaaS dla wybranych strategicznych klientów. W drugiej połowie 2019 r. roku pilotażowe usługi zostaną udostępnione szerszej grupie klientów, a pełna oferta dla wszystkich grup użytkowników będzie dostępna w 2020 roku.

24 mld zł w polskiej chmurze za 5 lat
W Europie liderami wykorzystującymi chmurę są bez wątpienia kraje skandynawskie, w których odsetek firm korzystających z tego rozwiązania sięga nawet 60-70 proc. Dla porównania w Polsce to niecałe 10 proc. przedsiębiorstw. Według prognoz wydatki na usługi chmurowe w następnym pięcioleciu wyniosą w Polsce 24 mld zł i będą stanowić blisko 30 proc. wszystkich wydatków ma usługi i oprogramowanie IT działających w Polsce firm.

– Rozpoczynamy dziś zupełnie nowy etap w cyfrowym rozwoju polskich przedsiębiorstw. Dzięki naszemu projektowi zyskają one pewność, że migracja biznesu do chmury będzie zgodna z wymogami lokalnych regulatorów rynku. Zaoferujemy wszystkie kluczowe, zintegrowane usługi IT dostępne w chmurach zagranicznych dostawców, w tym usługi cyberbezpieczeństwa, jednak nasze centra danych i same dane będą zlokalizowane w Polsce. Usługi chmurowe będą realizowane w polskiej jurysdykcji, uwzględniając wymogi poszczególnych sektorów gospodarki oraz administracji publicznej. Naszym priorytetem jest optymalizacja procesów i kosztów IT oraz istotne skrócenie czasu realizacji strategicznych inicjatyw naszych klientów związanych z cyfryzacją – powiedział Adam Marciniak, wiceprezes PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za Obszar Informatyki.

Usługi chmurowe – nieunikniony trend globalny
Popularność chmury cały czas rośnie, coraz częściej większość producentów z sektora IT rezygnuje z rozwijania oprogramowania w tradycyjnym modelu. Stale rośnie także udział tego typu usług w wytwarzaniu PKB. Analitycy rynku szacują, że do 2020 roku wartość usług chmurowych w skali UE przekroczy 40 mld euro. Dostęp do technologii chmurowych umożliwia przedsiębiorcom uruchomienie innowacyjnych usług. Jednocześnie dzięki wykorzystaniu Chmury Krajowej będą oni czerpać korzyści z synergii umożliwiających optymalizację kosztów IT na poziomie całej gospodarki.

źródło: PKO Bank Polski
fot. fotolia