Bank Spółdzielczy w Limanowej edukuje w ramach projektu „Bakcyl”

30 października br. uczniowie klasy ósmej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Szykuwzięli udział w dwóch lekcjach w ramach projektu BAKCYL, przeprowadzonych przez wolontariuszkę z Banku Spółdzielczego w Limanowej.  

Projekt „Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL” jest społecznym projektem edukacyjnym, w ramach którego wolontariusze – pracownicy Banku przekazują młodym ludziom wiedzę finansową i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie. Pomysłodawcą i organizatorem programu jest Warszawski Instytut Bankowości, a partnerem Związek Banków Polskich.  

Lekcje z bankowości, pt. „Twoje pieniądze” i „Od oszczędzania do inwestowania” dla uczniów w Szkole Podstawowej w Szyku przeprowadziła Anna Kądziołka – pracownik Banku Spółdzielczego w Limanowej. Informacje przekazane w postaci ciekawej prezentacji pełnej ciekawostek i zabawnych przerywników, spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Rozmawiano o etapach rozwoju pieniądza, planowaniu wydatków, produktach bankowych takich jak konto osobiste czy lokata, a także o mądrym inwestowaniu. Dużym zainwestowaniem cieszyło się ćwiczenie z  projektowania własnego budżetu oraz quiz, opracowanym na wzór gry Milionerzy, podczas którego uczniowie mogli sprawdzić zdobytą wiedzę.