Sto banków spółdzielczych oferuje płatności natychmiastowe Express Elixir

Przelewy natychmiastowe zdobywają systematycznie rosnącą popularność wśród klientów banków, a grono oferujących je instytucji stale się poszerza. Do systemu Express Elixir, którego operatorem jest KIR, dołączają nie tylko banki komercyjne, ale coraz chętniej banki spółdzielcze. Usługę udostępnił już setny z nich, umożliwiając swoim klientom przesyłanie pieniędzy na rachunki prowadzone w innych bankach w czasie liczonym w sekundach.

Express Elixir to pierwszy system rozliczeń płatności natychmiastowych w Polsce, który pozwala na bezpośrednią realizację transakcji z konta nadawcy na rachunek odbiorcy prowadzony w innym banku. Dzięki niemu klienci banków mogą zlecać przelewy o dowolnej porze dnia mając pewność, że pieniądze trafią do odbiorcy praktycznie w czasie rzeczywistym.

Nie tylko banki komercyjne
Express Elixir jest dostępny w ofercie banków od ponad sześciu lat i nadal konsekwentnie się rozwija. W systemie, poza sporą grupą banków komercyjnych, stale rośnie liczba banków spółdzielczych zrzeszonych zarówno w Spółdzielczej Grupie Bankowej, jak i Grupie Banku Polskiej Spółdzielczości. Od początku 2018 r. do systemu dołączyło osiemnaście banków spółdzielczych, tym samym w październiku tego roku ich liczba w Express Elixir osiągnęła równe sto.

Pierwszy bank spółdzielczy został włączony do Express Elixir półtora roku po uruchomieniu systemu, tj. w grudniu 2013 r. Dziś, niecałe pięć lat później, do Express Elixir dołączył setny bank spółdzielczy. Wierzymy, że ta lista będzie się konsekwentnie wydłużać – mówi Grzegorz Leńkowski, dyrektor Linii biznesowej płatności natychmiastowe w KIR. – Mimo że działają lokalnie, banki spółdzielcze są nowoczesne i świadome trendów, jakie panują na rynku płatności. Wychodzą naprzeciw preferencjom współczesnego konsumenta, który chce płacić szybko, bezpiecznie i wygodnie – dodaje Grzegorz Leńkowski.

O popularności tej formy rozliczeń świadczą statystyki przetwarzanych przez system transakcji. We wrześniu br. klienci za pośrednictwem Express Elixir zrealizowali 1,15 mln transakcji o wartości 2,56 mld zł. Wzrost popularności rozwiązania wynika nie tylko z ciągłego poszerzania grupy uczestników systemu, ale także z wprowadzania nowych, innowacyjnych usług, bazujących na Express Elixir. Przykładem takiego rozwoju jest umożliwienie klientom systemu płatności mobilnych BLIK zlecania przelewów natychmiastowych na numer telefonu.

Ponadto, w marcu 2017 r. uczestnikiem Express Elixir został Narodowy Bank Polski, dzięki czemu płatnicy składek do ZUS i podatnicy regulujący swoje zobowiązania wobec urzędów skarbowych zyskali możliwość zlecania ich w trybie natychmiastowym. Od lipca br. za pośrednictwem Express Elixir można wysyłać przelewy z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Wszystkie te funkcjonalności sprawiają, że Express Elixir zaczyna pokrywać możliwości tradycyjnych przelewów bankowych i coraz częściej jest wybierany jako standardowe narzędzie płatności.

źródło: KIR
fot. fotolia