Pomnik Komendanta Józefa Piłsudskiego w sąsiedztwie Banku Spółdzielczego w Limanowej

W niedzielę 28 października br. w Limanowej odbyły się uroczyste obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, na które składały się uroczystość 100. rocznicy poświęcenia limanowskiego kościoła oraz odsłonięcie pomnika Komendanta Józefa Piłsudskiego.

Niedzielną uroczystość rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Bazylice pw. Matki Boskiej Bolesnej, której przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Tarnowski Andrzej Jeż. Po Mszy Św. nastąpiło odsłonięcie pomnika Komendanta Józefa Piłsudskiego, który usytuowany został w bezpośrednim otoczeniu Banku. Po przecięciu wstęgi, w niebo wypuszczono 1000 biało-czerwonych balonów oraz wykonano salwę armatnią dla uczczenia bohaterów walk o niepodległość Polski.

W tym podniosłym wydarzeniu licznie uczestniczyli mieszkańcy miasta oraz zaproszeni goście: przedstawiciele władz centralnych i lokalnych, firm i instytucji. Z ramienia Banku w uroczystościach udział wzięli: Adam Dudek – Prezes Zarządu, Waldemar Żurek – Wiceprezes oraz Anna Kądziołka – pracownik, którzy złożyli przed pomnikiem wiązankę kwiatów.

Bank Spółdzielczy w Limanowej od lat angażuje się w propagowanie patriotyzmu i aktywne włącza w działania mające przypominać ważne dla naszego kraju wydarzenia, dlatego też wsparł budowę pomnika Komendanta Józefa Piłsudskiego.