Podziękowanie za 41 lat pracy w Banku Spółdzielczym w Limanowej

26 października br. w Oddziale Banku w Dobrej odbyło się uroczyste spotkanie związane z przejściem na emeryturę Pani Marii Wydry oraz Pani Stanisławy Kozy. Na pożegnalnym spotkaniu obecni byli Prezes Banku Adam Dudek, Wiceprezes Waldemar Żurek oraz Dyrektor Oddziału Banku w Dobrej Mirosława Morajko.

Prezes Banku Adam Dudek, w imieniu swoim i załogi złożył na ręce szanownych emerytów wyrazy szczerego podziękowania: „Pragniemy podziękować za lata współpracy, poświęcenie i oddanie, lojalność oraz trud włożony w rozwój Banku”. Oprócz słów wdzięczności Zarząd życzył zdrowia oraz szczęścia w życiu osobistym i rodzinnym oraz aby wszystkie plany i marzenia spełniły się właśnie teraz. Odchodzący na zasłużony odpoczynek otrzymali listy gratulacyjne i okolicznościowe upominki.

Obydwie Panie związane były z Bankiem są od przeszło 41 lat, najpierw pracując w Banku Spółdzielczym w Dobrej, a potem w Limanowej.