Zmiana w Zarządzie Banku BPS S.A.

Bank-BPS S.A. poinformował, że z dniem 22 października br. Wiceprezes Zarządu Banku BPS S.A. Pan Piotr Konieczka złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku. W związku z powyższym aktualny skład Zarządu Banku przedstawia się następująco:

Zdzisław Kupczyk – Prezes Zarządu,
Artur Adamczyk – Wiceprezes Zarządu,
Dariusz Olkiewicz – Wiceprezes Zarządu.