Bank Spółdzielczy w Limanowej partnerem projektu ,,maTEMATYKA INNOWATYKA”.

Jak jest różnica pomiędzy kredytem a pożyczką, lokatą a innymi sposobami oszczędzania? To tylko niektóre zagadnienia, które zostały omówione podczas spotkania przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Limanowej z młodzieżą w ramach projektu ,,maTEMATYKA INNOWATYKA”.

Bank chętnie angażuje się w inicjatywy organizowane przez stowarzyszenia i organizacje społeczne, dlatego z radością wsparł projekt Lokalnej Grupy Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska”, którego celem jest m.in. zwiększenie wiedzy matematycznej i doskonalenie umiejętności logicznego myślenia. W ramach współpracy przedstawiciel Banku uczestniczy w cyklu spotkań z młodzieżą klas 7-8 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, podczas których omawia tematykę produktów bankowych.

Nauka od najmłodszych lat

Pierwsze spotkanie już za nami. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Limanowej mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowej „lekcji bankowości”, którą przeprowadziła Zofia Szewczyk Dyrektor Handlowy Banku. Podczas spotkania młodzież zapoznała się z podstawowymi pojęciami i informacjami z zakresu bankowości, takimi jak kredyt, pożyczka, lokata czy oszczędności.

Jaka jest różnica pomiędzy kredytem a pożyczką, lokatą a innymi sposobami oszczędzania? Sposoby obliczania kosztów związanych z kredytem/pożyczką oraz przychodów finansowych wynikających z depozytu, to tylko niektóre z poruszonych zagadnień. Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniu, zadając wiele pytań i angażując się w udzielanie odpowiedzi.

Na zakończenie spotkania uczniowie celująco zdali test dotyczący zdobytej wiedzy, który przeprowadziła Sabina Załupska – Kierownik Zespołu Działalności Koordynacji Handlowej Banku.

Mamy nadzieję, że spotkanie było ciekawym doświadczeniem i przyczyni się do podejmowania przez młodzież świadomych i przemyślanych decyzji w dorosłym życiu oraz świadomego korzystania z produktów bankowych.