„Zagrożenia w bankowości” – wykład dr Mateusza Folwarskiego

Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Limanowej wzięli udział w prelekcji dr Mateusza Folwarskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tematem spotkania, które odbyło się 28 września br. w Hotelu Limanova, były zagrożenia bezpieczeństwa dla współczesnej bankowości.

Nowoczesne, elektroniczne narzędzia komunikacji, na czele z kartą płatniczą, telefonem komórkowym oraz bankowością elektroniczną, przynoszą wiele ułatwień i nowych możliwości instytucjom finansowych i ich klientom. Niestety wraz z postępem technologicznym, pojawiają się zagrożenia, których specyfika została przedstawiona podczas wykładu dr Mateusza Folwarskiego. Dyskutowano m.in. o wyłudzaniu danych (phishing), kopiowaniu kart płatniczych (skimming) oraz zachowaniu bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej.