Start konkursów Programu TalentowiSKO

Kids around the school table

30 września br. wystartowały konkursy organizowane w ramach Programu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych. Już szósty rok szkoły walczą o tytuł najlepszej!

Celem konkursów jest popularyzowanie wśród uczniów pozytywnych postaw związanych z zarabianiem pieniędzy, przedsiębiorczością i szacunkiem do pracy.

Konkurs „Oszczędzanie w SKO procentuje w Bankach Spółdzielczych” przeznaczony jest dla uczniów klas I – VI szkół podstawowych. Uczniowie mają za zadanie m.in. zorganizować ogólno szkolny konkurs o oszczędzaniu, przeprowadzić zbiórkę pieniędzy lub aukcję na społecznie ważny cel oraz przygotować przedstawienia na temat związany z oszczędzaniem i rozwijaniem talentów.

Dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz klas VII – VIII szkół podstawowych przygotowano konkurs „Spółdzielnia dobrych serc”, mający na celu pozyskanie funduszy na szczytny cel, wspierający lokalną społeczność. Uczniowie mają za zadanie znaleźć ważny społecznie cel, a potem zorganizować zbiórkę funduszy. Jak? Może będzie to koncert, a może targ używanych książek albo aukcja własnoręcznie upieczonych ciast? Ograniczenie stanowi jedynie kreatywność uczniów.

Konkurs „Inkubator szkolnych biznesów” przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadaniem jego uczestników jest opracowanie pomysłu na własny biznes i przygotowanie biznesplanu.

Dla zwycięzców konkursów przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne – zarówno na etapie krajowym, jak i regionalnym.


fot. fotolia