Netnografia, czyli etnografia w świecie wirtualnym

Upowszechnienie internetu doprowadziło do powiększenia się przestrzeni rynkowej, w której można przeprowadzać działania marketingowe. Stale wzrasta liczba użytkowników internetu, zwiększa się częstotliwość jego wykorzystywania oraz ilość czasu spędzana w sieci. Coraz więcej ludzi dokonuje zakupów przez internet lub korzysta z portali społecznościowych i bankowości elektronicznej.

Możemy mówić, że zmiany społeczne warunkują traktowanie użytkowników sieci jako indywidualnych konsumentów dóbr i usług oraz jako społeczności konsumentów, które oprócz potrzeb wyrażanych indywidualnie dzięki komunikacji internetowej, zyskują także poczucie przynależności, tożsamości społecznej i informacji. Zachowania ludzi w sieci nie zawsze mają bezpośredni związek z zachowaniami w realnym świecie, ale bez uwzględnienia zachowań konsumentów w internecie nie ma obecnie możliwości zebrania wiarygodnych danych o określonym produkcie, usłudze lub rynku, ponieważ tam przeniosła się część życia społecznego.

Netnografia jako narzędzie badania rynku
Netnografia to inaczej etnografia, ale ograniczająca się do badań w internecie. Jest to dziedzina nauki, w której do zrozumienia ludzkich zachowań w sieci wykorzystuje się metody etnograficzne i wymaga się od badacza głębokiego zaangażowania w roli aktywnego członka społeczności, którą się bada. Badania netnograficzne stanowią rodzaj międzyludzkiej relacji w procesie badania rynku, a pomocą dla nich jest także słuchanie społecznościowe.

Najlepszymi źródłami informacji dla etnografów nie są społeczności skupione na platformach prowadzonych przez firmy, ale przez klientów. Zajmują się one określonymi tematami, są popularne lub bardzo popularne wśród internautów i mają dużą liczbę aktywnych członków. Najczęściej trzeba poprosić o zgodę na przeprowadzenie badania i opowiedzieć o jego celu. Uzyskane informacje i własne obserwacje oraz refleksje i odczucia badaczy, także z pozycji członka społeczności przynoszą dobre rezultaty.

Korzyści z zastosowania netnografii
Netnografia jest przydatnym narzędziem do uzyskania aktualnych i wiarygodnych danych, obserwacji aktualnych trendów, przewidzenia w jakim kierunku będą się rozwijać oraz czy pojawią się nowe. Umożliwia szybkie reagowanie na bieżące problemy. Analiza sposobów komunikacji z klientami pozwala nie tylko określić słabe i mocne strony danego produktu lub usługi, ale także wybrać rodzaj pozycjonowania lub kampanii marketingowej ukierunkowanej na użytkowników internetu. Netnografia może być z powodzeniem stosowana w badaniach konsumenckich, tworzeniu komunikatów marketingowych i analizach rynku przydatnych w każdej instytucji finansowej.

autor. Agnieszka Góralczyk
fot. fotolia